Tablonun Devamını Görebilmek İçin Sayfayı Sağa Kaydırın

TESTLERİN ALFABETİK LİSTESİ

SUT NOTEST ADI NUMUNE TÜRÜ /GÖNDERİM ŞARTLARINUMUNE MİKTARIMETODÇALIŞMA GÜNÜRAPOR TARİHİ
900.0101,25-Dihidroksi Vitamin D Serum 1 mLRIASalıİki gün sonra saat 18:00
900.10011-Deoksikortizol Serum1 mLRIAÇarşambaİki gün sonra saat 18:00
900.12017 OH-Progesteron Serum1 mLRIAÇarşambaErtesi gün saat 18:00
900.11017-Hidroksikortikoidler(17-Ketosteroidler) İdrar 5 mLLC-MS/MSHergümÜç gün sonra saat 18:00
900.0201.4 Delta Androstenedion Serum1 mLCLIAPazartesiİki hafta sonra saat 18:00
900.1355-Hidroksi İndol Asetik Asit (5-HİAA) 24 saatlik idrar (6N HCl veya Borik asit veya Asetik asit üzerine idrar toplanır.)5 mLLC-MS/MSPazartesiBir hafta  sonra saat 18:00
901.6305-Hidroksitriptamin (Serotonin) Serum2 mLHPLCPazartesiİki hafta sonra saat 18:00
903.540ACE (Angiotensin Converting Enzyme) Serum 1 mLFotometrikHafta içi her gün İki günsonra saat 18:00
903.540ACE, BOS Beyin omurilik sıvısı (BOS)1 mLFotometrikHafta içi her günİki  gün saat 18:00
900.180ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) EDTA’lı plazma 1 mLECLIAHer günErtesi gün saat 18:00
906.330Adenovirüs antijeni Gaita5 grİmmünokromatografikHer günAynı gün saat 18:00
912.680Adenovirüs IgG Serum1 mLELISAPazartesiİki hafta sonra saat 18:00
912.690Adenovirüs IgM Serum 1 mLELISAPazartesiİki hafta sonra saat 18:00
906.320Adacık (Islet) hücre antikoru Serum 1 mLIFTCumaİki gün sonra saat 18:00
900.160Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) Serum, Plevra mayi 1 mLFotometrikHafta içi her günDört gün saat 18:00
900.450ADH (Antidiüretik Hormon, Vazopressin) EDTA’lı plazma 2 mLRIAPazartesiİki gün sonra saat 18:00
ADMA (Asimetrik dimetilarginin) Serum 1 mLLC-MS/MSÇarşambaBir hafta sonra saat 18:00
Adrenalin (Epinefrin) Plazma Heparinli plazma 2 mLHPLCHer günİki hafta sonra saat 18:00
Adrenalin (Epinefrin) İdrar 24 saatlik idrar (6N HCl veya Borik asit veya Asetik asit üzerine idrar toplanır.)5 mLHPLCHer günBir hafta sonra saat 18:00
904.290Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT) Sitratlı plazma  1 mLKoagülometrikHer gün3 saat
904.280Aktive Protein C Rezistansı (APC Rezistansı) Sitratlı plazma 1.5 mLKoagülometrikCumaErtesi gün saat 18:00
ALA (Aminolevulinik asit) 24 saatlik idrar, Spot idrar (Asetik asit üzerine toplanıp, karanlık ortamda saklanmalıdır. )5 mLELISAÇarşambaCuma saat 18:00
900.200Alanin Aminotransferaz (ALT) Serum 1 mLFotometrikHer gün3 saat
900.210Albumin Serum, mayi 1 mLFotometrikHer gün3 saat
900.210Albumin (BOS) BOS 1 mLTürbidimetrikHer günİki gün sonra saat 18:00
900.220Aldolaz Serum 1 mLFotometrikHafta içi her günErtesi gün saat 18:00
900.230Aldosteron (İdrar) 24 saatlik idrar4-5 mLRIACumartesiİki gün sonra saat 18:00
900.230Aldosteron Serum 1 mLRIACumartesiİki gün sonra saat 18:00
900.310Alfa-1 Antitripsin Serum 1 mLNefelometrikHer günÜç gün saat 18:00
900.250Alfa-Fetoprotein (AFP) Serum 1 mLCLIAHer günAynı gün saat 18:00
900.270Alfa-galaktozidaz EDTA’lı kan5 mLHPLCHafta içi her gün15 Gün sonra
900.340Alkalen Fosfataz (ALP) Serum  1 mLFotometrikHer gün3 saat
900.350Alkalen Fosfataz (Kemiğe spesifik) Serum 1 mLRIAÇarşambaBir hafta sonra saat 18:00
900.360Alkalen fosfataz izoenzimleri Serum 1 mLElektroforezLaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
900.361Alüminyum Serum, 24 saatlik idrar, Spot idrar, BOS, Diyaliz mayi   2 mLICP-MSHafta içi her günBir hafta sonra saat 18:00
900.370Amilaz Serum 1 mLFotometrikHer gün3 saat
900.370Amilaz (İdrar) Spot idrar10 mLFotometrikHer gün3 saat
903.550Amiloid A Serum 1 mLNefelometrikHafta içi her gün15 gün sonra saat 18:00
900.380Amino asitler, serum/plazma Serum /EDTA’lı plazma (12 saatlik açlık gereklidir.) 2 mLLC-MS/MSPazartesi-Çarşamba-Cuma15 gün sonra saat 18:00
900.380Amino asitler, idrar 24 saatlik idrar (Çocuklarda 15 mL, yetişkinde 30 mL 6 N HCl üzerine idrar toplanır.) 10 mLLC-MS/MSPazartesi-Çarşamba-Cuma15 gün sonra saat 18:00
900.380Amino asitler, BOS BOS 1 mLLC-MS/MSPazartesi-Çarşamba-Cuma15 gün sonra saat 18:00
907.350Amip antijeni (Entamoeba histolytica adezin antijeni) Gaita, random gaita 5 gELISAHafta içi her gün İki gün sonra saat 18:00
907.360Amip antikoru (Entamoeba histolytica antikor) Serum 1 mLIHASalı-Cumaİki gün sonra saat 18:00
900.410Amonyak (NH3) Heparinli, EDTA’lı plazma 2 mLFotometrikHer günErtesi gün saat 18:00
906.770ANCA Tarama Serum 1 mLEIAHafta içi her günİki gün sonra saat 18:00
900.420Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA Serum 1 mLELISAHer gün15 gün sonra sonra saat 18:00
900.430Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG Serum 1 mLELISAHer gün 15 gün sonra sonra saat 18:00
900.440Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM Serum 1 mLELISAHer gün15 gün sonra sonra saat 18:00
906.400Anti DNAse-B Serum 1 mLELISAHafta içi her günİki gün sonra saat 18:00
906.410Anti ds-DNA Serum 1 mLELISAPerşembeErtesi gün saat 18:00
906.420Anti düz kas antikoru (ASMA) Serum 1 mLIFAHer günİki gün sonra saat 18:00
906.430Anti endomisyum antikor Ig A Serum 1 mLELISAPazartesiErtesi gün saat 18:00
906.430Anti endomisyum antikor Ig G Serum  1 mLELISAPazartesiİki gün sonra saat 18:00
905.610Antibiyotik duyarlılık testi Genç bakteri suşu Disk difüzyonHer günErtesi gün saat 18:00
904.330Anti Faktör II a Sitratlı plazma 2 mLKoagülometrikCumaErtesi gün saat 18:00
904.340Anti Faktör X a Sitratlı plazma 1 mLKoagülometrikCumaErtesi gün saat 18:00
906.470Anti-Fosfolipid IgG Serum 1 mLELISAPerşembeİki gün sonra saat 18:00
906.480Anti-Fosfolipid IgM Serum1 mLELISAPerşembeİki gün sonra saat 18:00
906.450Anti-Fosfatidil Serin IgG Serum 1 mLELISALaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
906.460Anti-Fosfatidil Serin IgM Serum 1 mLELISALaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
906.960Anti-GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikorları) Serum 1 mLEIACumaİki gün sonra saat 18:00
906.490Anti Gliadin lgA Serum 1 mLELISAPazartesiErtesi gün saat 18:00
906.500Anti Gliadin lgG Serum 1 mLELISAPazartesiErtesi gün saat 18:00
900.460Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM) Serum 1 mLIFASalıİki gün sonra saat 18:00
906.700Anti-Histone Antikoru Serum 1 mLIFAPerErtesi gün sonra saat 18:00
906.580Anti-HBc IgM Serum 1 mLCMIAHer günErtesi gün saat 18:00
906.560Anti-HBc Total (IgG) Serum 1 mLCMIAHer günErtesi gün saat 18:00
906.600Anti-Hbe Serum 1 mLCMIAHer günErtesi gün saat 18:00
906.620Anti-Hbs Serum 1 mLCMIAHer günErtesi  gün saat 18:00
907.480Anti-HCV Serum 1 mLCMIAHer günErtesi gün saat 18:00
907.470Anti-HCV Mikro Elisa Serum 1 mLELISAHata içi her günİki gün sonra saat 18:00
906.650Anti Hepatit E (HEV) Serum 1 mLEIACumaErtesi gün saat 18:00
906.710Anti-İnsülin Antikoru Serum 1 mLRIACumaİki gün sonra saat 18:00
906.720Anti-Jo-1 Serum 1 mLELISAPerşembeİki gün sonra saat 18:00
906.980Anti-Jo-1 (İmmunoimmunblotting) Serum 1 mLImmunblotPerşembeİki gün sonra saat 18:00
906.740Anti-Kardiyolipin Antikoru IgM (ACA IgM) Serum 1 mLELISAÇarşambaErtesi gün saat 18:00
906.730Anti-Kardiyolipin Antikoru IgG (ACA IgG) Serum 1 mLELISAÇarşambaErtesi gün saat 18:00
Anti-Kardiyolipin Tarama (ACA ) Serum 1 mLELISAÇarşambaErtesi gün  saat 18:00
907.030Anti -La (SS-B) Antikoru Serum 1 mLİmmünoblottingPerşembeErtesi gün saat 18:00
906.770Anti nötrofil sitopsilazmik antikor profil Serum 1 mLEIAPerşembeErtesi gün saat 18:00
906.760Anti-Mitokondrial Antikor M-2 (AMA M-2) Serum 1 mLIFAPerşembeErtesi gün saat 18:00
900.475Anti-Müllerian Hormon (AMH) Serum 1 mLECLIAÇarşambaErtesi gün  saat 18:00
906.770Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil(ANCA Tarama) Serum 1 mLELISAPerşembeErtesi gün  saat 18:00
906.780Anti-Nükleer Antikor (ANA) Serum 1 mLELISAPerşembeErtesi gün saat 18:00
906.780Anti nükleer antikor (ANA) IFA Serum 1 mLIFAPerşembeErtesi  gün saat 18:00
906.790Anti-Pariyetal,Antikor (APA) Serum 1 mLEIAHafta içi her günBir hafta sonra saat 18:00
906.790Anti-Pariyetal,Antikor (APA)(İFA) Serum 1 mLIFAHafta içi her günBir hafta sonra saat 18:00
906.800Anti ribozomal P protein Serum 1 mLIFAPerşembeErtesi  gün  saat 18:00
907.010Anti-Sm/RNP (İmmunoimmunblotting) Serum 1 mLImmunblotPerşembeErtesi  gün  saat 18:00
907.020Anti Ro (SS-A) Antikoru Serum 1 mLİmmünoblottingPerşembeErtesi  gün  saat 18:00
906.850Anti-Scl-70 Serum 1 mLELISAPerşembeErtesi  gün  saat 18:00
906.990Anti-Scl-70 (İmmunoimmunblotting) Serum 1 mLImmunblotPerşembeErtesi  gün  saat 18:00
906.860Anti sentromer Serum 1 mLImmunblotPerşembeErtesi  gün  saat 18:00
907.000Anti-Sm (İmmunoimmunblotting) Serum 1 mLImmunblotPerşembeErtesi  gün  saat 18:00
704.550Anti sperm antikor (ASA) Serum 1 mLEIACumaErtesi  gün  saat 18:00
906.880Anti-Tiroglobulin Antikoru Serum 1 mLCLIAHer günAynı gün saat 18:00
900.480Anti-TPO (Tiroid peroksidaz antikorları) Serum 1 mLCLIAHer günAynı gün saat 18:00
904.350Antitrombin III aktivite Sitratlı plazma 1.5 mLKromajenik/ Koagülometrik CumaErtesi  gün  saat 18:00
900.490Apolipoprotein A-I Serum 1 mLNefelometrikHer günİki gün sonra saat 18:00
900.500Apolipoprotein B-100 Serum 1 mLNefelometrikHer günİki gün sonra saat 18:00
900.510Aril sülfataz a EDTA’lı kan5 mLKolorimetrikLaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
900.511Arsenik Plazma (Lacivert kapaklı K2 EDTA’lı tüpe alınır.) 2 mLICP-MSHer günÜç iş günü saat 18:00
900.511Arsenik, idrar 24 saatlik idrar 10 mLICP-MSHer günÜç iş günüsaat 18:00
ASCA IgG (Saccharomyces cerevisiae antikorları) Serum 1 mLEIAHer PazartesiBir hafta sonra saat 18:00
ASCA IgA (Saccharomyces cerevisiae antikorları) Serum 1 mLEIAHer PazartesiBir hafta sonra saat 18:00
901.791Asetaminofen (Parasetamol) Serum 1 mLELISAHer günÜç iş günüsaat 18:00
906.340Anti asetilkolin reseptör antikoru Serum 1 mLEIAPazartesi-ÇarşambaÜç gün sonra saat 18:00
900.540Asit fosfataz Serum 1 mLFotometrikHafta içi her günÜç iş günüsaat 18:00
900.571ASO (Antistreptolizin O) (Nefelometrik) Serum 1 mLNefelometrik/ TürbidimetrikHer gün3 saat
900.580Aspartat Aminotransferaz (AST) Serum 1 mLFotometrikHer gün3 saat
900.590Bakır (Serum) Serum 2 mLAASHafta içi her günÜç iş günü saat 18:00
900.590Bakır (Eritorist içi) EDTA’lı kan AASHafta içi her günÜç iş günü saat 18:00
900.590Bakır (İdrar) 24 saatlik idrar, Spot idrar 10 mLAASHafta içi her günÜç iş günü saat 18:00
905.675Balgam Kültürü Balgam  KültürHer günİki gün sonra saat 18:00
Baryum (Ba) Serum 1 mLICP-MSHer günÜç iş günü sonra saat 18:00
900.610Bence Jones proteini 24 saatlik idrar 5 mLNefelometrikHer günErtesi gün saat 18:00
Berilyum Serum 1 mLICP-MSHer günÜç gün sonra saat 18:00
900.630Beta galaktozidaz EDTA’lı kan5 mLKolorimetrikLaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
901.590Beta Heksozaminidaz A EDTA’lı kan 5 mLFluorometricLaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
901.590Beta Heksozaminidaz A-B EDTA’lı kan 5 mLFluorometricLaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
900.650Beta-hCG (Kantitatif) Serum 1 mLCLIAHer günAynı gün saat 18:00
900.620Beta2-Mikroglobulin (serum) Serum 1 mLNefelometrikHer günÜç iş günü  saat 18:00
900.620Beta2-Mikroglobulin (idrar) 24 saatlik idrar4 mLNefelometrikHer günÜç iş günü saat 18:00
900.681Bikarbonat (HCO3-) Serum 1 mLFotometrikHer gün3 saat
900.690Bilirubin (Total) Serum 1 mLFotometrikHer gün3 saat
900.690Bilirubin (Direk) Serum 1 mLFotometrikHer gün3 saat
900.700Biotinidaz aktivitesi Serum 1 mLELISAHer günOn gün sonra saat 18:00
901.120Birinci Trimester Tarama Testi (İkili Test) Down sendromu (PAPP-A + serbest beta HCG) Serum 2 mLCLIAPazartesi-Çarşamba-Cumaİki gün sonra saat 18:00
Bizmut (Bi) Tam kan (Lacivert kapaklı K2 EDTA’lı tüpe alınır.)  5 mLICP-MSHer günÜç iş günü sonra saat 18:00
905.670Boğaz Kültürü Boğaz sürüntüsü KültürHer günErtesi gün saat 18:00
903.160BNP (Brain natriüretic peptide) Heparinli plazma2 mLECLIAHer günErtesi gün saat 18:00
Bor (B) Serum 4 mLICP-MSHer günÜç iş günü sonra saat 18:00
907.050Borrelia Burgdorferi Antikor Ig M (İFA) Serum 1 mLIFAPazartesi-Perşembeİki gün sonra saat 18:00
907.060Borrelia Burgdorferi Antikor Ig G (İFA) Serum 1 mLIFAPazartesi-Perşembeİki gün sonra saat 18:00
907.050Borrelia Burgdorferi IgG Serum 1 mLELISAPazartesi-Perşembeİki gün sonra saat 18:00
907.060Borrelia Burgdorferi IgM Serum 1 mLELISAPazartesi-Perşembeİki gün sonra saat 18:00
900.710BOS İmmunelektroforez BOS ve serum birlikte gönderilir. 1 mLElektroforezHer gün Laboratuvara danışınız
905.730BOS Kültürü(Beyin omirilik sıvısı) BOS  KültürHer gün Üç gün sonra saat 18:00
905.760Boyalı mikroskobik inceleme Sürüntü örnekleri MikroskobikHer günErtesi gün saat 18:00
905.770Boyasız direk mikroskobik inceleme Mikolojik örnekler MikroskobikHer günErtesi gün saat 18:00
900.720Böbrek taşı analizi Taş  Kolorimetrik Her günErtesi gün saat 18:00
907.080Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile) (Wright) Serum 1 mLAglütinasyonHafta içi her günİki gün sonra saat 18:00
907.070Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal) Serum 1 mLAglütinasyonHafta içi her günAynı gün saat 18:00
907.091Brucella IgG Serum 1 mLELISAPazartesi Ertesi gün saat 18:00
907.092Brucella IgM Serum 1 mLELISAPazartesi Ertesi gün saat 18:00
905.677Burun Akıntısı Kültürü Burun akıntısı  KültürHafta içi her günİki gün sonra saat 18:00
900.740Büyüme Hormonu (Growth hormon, STH) Serum 1 mLCLIAHer günAynı gün saat 18:00
900.750C-Peptid Serum 1 mLECLIAHer günAynı gün saat 18:00
900.760C1 esteraz inhibitörü (C1 inaktivatör) Serum 1 mLNefelometrikHer günErtesi gün saat 18:00
900.780C3 (Kompleman 3) Serum 1 mLTürbidimetrikSalıErtesi gün saat 18:00
900.790C4 (Kompleman 4) Serum 1 mLTürbidimetrikSalıErtesi gün saat 18:00
900.810CA 125 (Kanser antijen 125) Serum 1 mLCLIAHer günAynı gün saat 18:00
900.820CA 15-3 (Kanser antijen 15-3) Serum 1 mLCLIAHer günAynı gün saat 18:00
900.830CA 19-9 (Karbonhidrat antijen 19-9) Serum 1 mLCLIAHer günAynı gün saat 18:00
900.840CA 72-4 (Kanser antijen 72-4) Serum 1 mLECLIAHer günErtesi gün saat 18:00
907.950c-ANCA (PR3 ANCA) Serum 1 mLELISAPerşembeİki gün sonra saat 18:00
CD4/CD8 analizi (CD4,CD8, CD14, CD45 sonuçları ile beraber verilir) Periferik kan (EDTA’lı tüpte) 5 mLAkımsitometriHafta içi her günLaboratuvara Danışınız
CD34 analizi (CD45,CD14,CD34 sonuçları ile beraber verilir) Periferik kan (EDTA’lı tüpte) kemik iliği, aferez ürünü 5 mLAkımsitometriHafta içi her günLaboratuvara Danışınız
902.030CEA (Karsinoembriyonik Antijen) Serum 1 mLCMIAHer günAynı gün saat 18:00
900.860CH 50 Kompleman aktivitesi Serum 1 mLELISACuma On beş gün sonra saat 18:00
907.110Chlamydia Antijeni Servikal sürüntü (kadın), üretral sürüntü veya ön idrar (erkek)  ELISAHafta içi her günÜç gün sonra saat 18:00
908.130Chlamydia pneumoniae PCR Balgam,boğaz sürüntüsü,bal,trakeal aspirtat Real time PCRSalıOn gün sonra saat 18:00
 Chlamydia IgA Konfirmasyon testi Serum5 mLWestern-blotPazartesiBeş gün sonra saat 18:00
  Chlamydia IgG Konfirmasyon testi Serum5 mLWestern-blotPazartesiBeş gün sonra saat 18:00
 CHLAMYDİA PNEUMONİAE DNA(PCR) BALGAM,BOĞAZ SÜRÜNTÜSÜ,BAL,TRAKEAL ASPİRTAT PCRPAZARTESİBEŞ GÜN SONRA SAAT 18:00
 Chlamydia pneumoniae DNA(PCR) (22 Etlenle birlikte solunum patojenleri multipleks PCR) Nazofaringeal aspirtat,Boğaz sürüntüsü,Bronkoalveolar lavaj,Balgam PCRPazartesiOn gün sonra saat 18:00
 Chlamydia pneumoniae IgA Serum1 mLELISAPazartesiBeş gün sonra saat 18:00
907.130Chlamydia pneumoniae IgG Serum 1 mLELISAPazartesi Beş gün sonra saat 18:00
907.140Chlamydia pneumoniae IgM Serum 1 mLELISAPazartesiBeş gün sonra saat 18:00
907.160Chlamydia trachomatis IgG Serum 1 mLELISAPazartesi Beş gün sonra saat 18:00
907.170Chlamydia trachomatis IgA Serum 1 mLELISAPazartesiBeş sonra saat 18:00
900.871Civa EDTA’lı kan5 mLAASÇarşambaBeş gün sonra saat 18:00
900.871Civa (İdrar) 24 Saatlik Idrar 10 mLAASÇarşambaBeş gün sonra saat 18:00
902.190CK (Total Kreatin Kinaz ) Serum 1 mLFotometrikHer gün3 saat
902.240CK-MB (MASS ÖLÇÜMÜ) Serum1 mLECLIAHer günErtesi gün saat 18:00
        
900.880CK-MB  Serum 1 mLFotometrikHer gün3 saat
907.180Clostridium Difficile Toksin A Gaita 5 gİmmünokromatografikHafta içi her günÜç gün saat 18:00
907.190Clostridium Difficile Toksin  B Gaita 5 gİmmünokromatografikHafta içi her günÜç gün saat 18:00
906.370CMV IgM Serum 1 mLEIAHafta içi her günErtesi gün saat 18:00
906.360CMV IgG Serum 1 mLEIAHafta içi her günErtesi gün saat 18:00
907.220CMV IgG Avidite Testi Serum 1 mLELFACumaİki gün sonra saat 18:00
908.140CMV PCR Serum, EDTA’lı kan, BOS 1 mLReal time PCRCumaİki gün sonra saat 18:00
 CMV IgG Konfirmasyon testi Serum1 mLWestern-blotHafta içi her günÜç iş günü sonra saat 18:00
 CMV IgM Konfirmasyon testi Serum1 mLWestern-blotHafta içi her günÜç iş günü sonra saat 18:00
 CMV İlaç direnci testi Serum, EDTA’lı kan2 mLSekans analiziHafta içi her günOtuz gün sonra
908.140CMV Viral yük Serum, EDTA’lı kan, BOS, idrar 1 mLReal time PCRCumaİki gün sonra saat 18:00
900.901CRP ( C Reaktif Protein) Serum 1 mLTürbidimetrikHer gün3 saat sonra
902.120Ctx (Beta cross) Serum1 mLECLIAHer günErtesi gün saat 18:00
905.830Cryptosporidium antijen Gaita (%10’luk formalin içine koyulur.) 10 gİmmünokromatografikHafta içi her günÜç gün sonra saat 18:00
907.101CCP (Cyclic citrullilated peptide) Serum1 mLEIAPerşembeErtesi gün saat 18:00
900.950Çinko Serum  2 mLFotometrikHer günErtesi gün saat 18:00
900.950Çinko (eritrosit içi) EDTA’lı kan 2 mLAASHafta içi her günÜç iş günü sonra saat 18:00
900.950Çinko (İdrar) 24 Saatlik idrar, Spot idrar 10 mLAASHafta içi her günÜç iş günü sonra saat 18:00
900.970Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS)) Serum, EDTA’lı plazma (10-12 saat açlık sonrası kan örneği alınır.)1 mLGC-MSPazartesiOn beş gün sonra saat 18:00
904.400D-Dimer Sitratlı plazma 2 mLFotometrikHer gün Ertesi gün saat 18:00
907.240Delta Antikoru (Hepatit D virüs antikoru) Serum 1 mLELISAPazartesiErtesi gün saat 18:00
907.230Delta Antijeni (Hepatit D virüs antijeni) Serum 1 mLELISAPazartesiErtesi gün saat 18:00
901.020Demir Serum 1 mLFotometrikHer gün3 saat
901.030Demir 3 klorür (FeCl3) İdrar4 mLSpot metabolik testPazartesi-Çarşamba-CumaÜç iş günü sonra saat 18:00
901.040Demir Bağlama Kapasitesi Serum 1 mLFotometrikHer gün3 saat
901.050Deoksipiridinolin-Piridinolin 24 saatlik idrar (6N HCl veya Borik asit veya Asetik asit üzerine idrar toplanır.)5 mLHPLCÇarşambaCuma saat 18:00
905.678Deri Lezyon Kültürü Kültür materyali KültürHer günİki gün sonra saat 18:00
900.990DHEA (Dehidroepiandrosteron) Serum1 mLRIAHer günErtesi gün saat 18:00
901.000DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron sülfat) Serum 1 mLCLIAHer günErtesi gün saat 18:00
901.790Digoksin Serum 1 mLCLIAHafta içi her günErtesi gün saat 18:00
901.010Dihidrotestosteron (DHT) Serum 1 mLLC-MS/MSHergünOn beş gün sonra saat 18:00
705.210Direkt Coombs EDTA’lı kan1 mLAglütinasyonPazartesi-CumaErtesi gün saat 18:00
901.100Doku transglutaminaz Ig A Serum 1 mLELISAPazartesiErtesi gün saat 18:00
901.110Doku transglutaminaz Ig G Serum 1 mLELISAPazartesiErtesi gün saat 18:00
Domuz gribi (Swine flu) Sürüntü (Boğaz,  burun) Real time PCRPerşembe8 gün sonra saat 18:00
Dopamin, Plazma Heparinli plazma 2 mLHPLCHafta içi her gün15 Gün sonra saat 18:00
Dopamin, İdrar 24 saatlik idrar (6N HCl veya Borik asit veya Asetik asit üzerine idrar toplanır.)5 mLHPLCHafta içi her gün15 Gün sonra saat 18:00
Dörtlü Tarama Testi Serum 2 mLCLIAHafta içi her gün15 Gün sonra saat 18:00
907.280EBV EA IgG Serum 1 mLIFAPazartesiİki gün sonra saat 18:00
907.280EBV EA IgM Serum 1 mLIFAPazartesiİki gün sonra saat 18:00
907.290EBV EBNA IgG Serum 1 mLELISAPazartesiİki gün sonra saat 18:00
907.310EBV VCA IgG Serum 1 mLEIAPazartesiİki gün sonra saat 18:00
907.320EBV VCA IgM Serum 1 mLEIAPazartesiİki gün sonra saat 18:00
EBV PCR Serum, EDTA’lı kan1 mLReal time PCRHafta içi her günOn beş gün sonra saat 18:00
ENA Tarama Serum 1 mLIFAPerşembeİki gün sonra saat 18:00
907.340ENA 12’li Profil Alt parametreler teker teker faturalanır. (12 parametre) Serum 1 mLImmünblotingPerşembeErtesi gün saat 18:00
907.340ENA Profil (6’lı Panel) 6 parametre faturalanır Serum1 mLImmünblotingPErtesi gün saat 18:00
907.350Entamoeba histolytica adezin antijeni (dışkı)(Amip antijeni) Gaita5 gELISAHafta içi her gün İki gün sonra saat 18:00
907.360Entamoeba histolytica antikor DNA PCR Gaita1 mLPCR 

Hafta içi her gün

On gün sonra saat 18:00
904.460Eozinofil Sayımı (Total) EDTA’lı kan 3 mLCell Counter+ MikroskobikHafta içi her gün Aynı gün saat 18:00
904.450Eozinofil katyonik protein (ecp) Serum1 mLECLIAHer günBeş gün saat 18:00
904.470Eritropoetin Serum 1 mLECLIAPazartesiBir hafta sonra saat 18:00
Estimated GFR (eGFR) Serum FOTOMETRİKHer günErtesi gün saat 18:00
901.160Estradiol (E2) Serum 1 mLCMIAHer günErtesi gün saat 18:00
901.170Estriol (E3) (Ankonjuge) Serum 1 mLCLIAHer günErtesi gün saat 18:00
Everolimus EDTA’lı kan

NOT:Örneğin oral olarak son ilaç alımından 10-18 saat sonra veya ilaç alımından hemen önce olması gereklidir.

3 mLLC-MS/MSHafta içi her gün  Beş gün sonra saat 18:00
904.530Faktör II Sitratlı plazma2 mLKoagülometrik Cumaİki gün sonra saat 18:00
904.530Faktör V (Proakselerin) Sitratlı plazma 2 mLKoagülometrik Cuma İki gün sonra saat 18:00
Faktör V Leiden mutasyonu EDTA’lı kan  5 mL PCRHer günÜç hafta sonra
904.530Faktör VII (Prokonvertin) Sitratlı plazma 2 mLKoagülometrik Cumaİki gün sonra saat 18:00
904.530Faktör VIII Sitratlı plazma 2 mLKoagülometrik Cumaİki gün sonra saat 18:00
904.550Faktör VIII İnhibitörü Sitratlı plazma 2 mLKoagülometrikCumaİki gün sonra saat 18:00
904.530Faktör IX (Christmas) Sitratlı plazma  2 mLKoagülometrik Cumaİki gün sonra saat 18:00
904.550Faktör IX İnhibitörü Sitratlı plazma 2 mLKoagülometrik Cuma İki gün sonra saat 18:00
904.530Faktör X (Stuart Faktör) Sitratlı plazma 2 mLKoagülometrik Cuma iki gün sonra saat 18:00
904.530Faktör XI Sitratlı plazma  2 mLKoagülometrik Cumaİki gün sonra saat 18:00
904.530Faktör XII (Hageman Faktörü) Sitratlı plazma  2 mLKoagülometrik Cumaİki gün sonra saat 18:00
904.530Faktör XIII Sitratlı plazma  2 mLKoagülometrik Cumaİki gün sonra saat 18:00
908.736Familial Akdeniz Ateşi (FMF) Mutasyon analizi  EDTA’lı kan  3 mLStriple mutasyon analiziLaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
Fekal kalprotektin Gaita10 gİmmünokromatografikHer gün On gün sonra saat 18:00
Fenilalanin Serum, özel kağıda emdirilmiş topuk kanı LC-MS/MSHer günOn gün sonra saat 18:00
901.790Fenitoin (Difenilhidantoin, epdantoin) Serum1 mLCLIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
901.790Fenobarbital Serum1 mLECLIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
911.380Fenol İdrar 4 mLHPLCPazartesi-Çarşamba-CumaBir hafta saat 18:00
901.220Ferritin Serum 1 mLCLIAHer günErtesi gün saat 18:00
904.610Fibrinojen Sitratlı plazma1 mLKoagülometrikCumaErtesi gün saat 18:00
901.230Fitanik asit (Çok uzun zincirli yağ asitleri içerisinde bakılmaktadır.) Serum, EDTA’lı plazma  (10-12 saat açlık sonrası kan örneği alınır.)1 mLGC-MSPazartesiOn beş gün sonra saat 18:00
901.240Folik Asit (Folat) Serum 1 mLCLIAHer günErtesi gün saat 18:00
901.260Fosfor Serum 1 mLFotometrikHer gün3 saat
901.260Fosfor (idrar) 24 saatlik idrar, Spot idrar 1 mLFotometrikHer günİki gün sonra saat 18:00
Fronkül kültürü Kültür KültürHafta içi her günİki gün sonra saat 18:00
901.270Fruktozamin Serum1 mLFotometrikHer günÜç gün sonra saat 18:00
901.280FSH (Follikül Stimülan Hormon) Serum 1 mLCMIAHer günErtesi gün saat 18:00
903.470FT3 (Serbest Triiyodotironin) Serum 1 mLCMIAHer günErtesi gün saat 18:00
903.480FT4 (Serbest Tiroksin) Serum 1 mLCMIAHer günErtesi gün saat 18:00
912.140FTA- ABS Testi Serum,Bos1 mLIFAPazartesiOn gün sonra saat 18:00
        
905.672Gaita Kültürü Gaita KültürHer gün2 gün sonra saat 18:00
905.920Gaitada Amip Gaita5 gMikroskobikHer gün3 saat
905.930Gaitada Gizli Kan Gaita 5 gİmmünokromatografikHer gün3 saat
905.870Gaitada Parazit Gaita10 gMikroskobikHer gün3 saat
 Gaitada redüktan madde Gaita KalitatifHer günErtesi gün saat 18:00
901.300Gaita sterkobilinojen Gaita KalitatifHer gün İki gün sonra saat 18:00
901.350Gaitada şeker kromotografisi (Her biri) Gaita RIAHer gün Bir hafta sonra saat 18:00
901.330Gaitada HAZIM Gaita MikroskobikHer günErtesi gün saat 18:00
901.320Gaitada PH Gaita KolorimetrikHer gün 3 saat
907.390Galaktomannan antijeni Serum 2 mLEIAPazartesiBri hafta sonra sonra saat 18:00
901.370Galaktoz NaF’li tam kan veya idrar2 mLFotometrikPazartesi-ÇarşambaÜç gün sonra saat 18:00
Gangliosit Antikorları (GM1,GM2,GM3,GD1a,GT1a,GQ1B Serum1 mLİmmunblotLaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
901.400Gastrin Serum 1 mLECLIAHer günÜç gün sonra saat 18:00
901.390GGT (Gama Glutamil Transferaz) Serum 1 mLFotometrikHer gün3 saat
Gıda İntolerans Testi Serum5 mLELISALaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
907.400Giardia antijeni Gaita (%10’luk formalin içine koyulur.) 5 gEIAHafta içi her günErtesi gün saat 18:00
901.500Glukoz Serum, Florid/oksalatlı plazma1 mLFotometrikHer gün3 saat
901.500Glukoz (İdrar) 24 saatlik idrar, Spot idrar 5 mLFotometrikHer günBeş gün sonra saat 18:00
901.510Glukoz 6-fosfa dehidrogenaz (G6PD) EDTA’lı kan 3 mLFotometrikCuma Ertesi gün saat 18:00
901.520Glukoz Tolerans testi Serum, Fluorid/oksalatlı plazma1 mLFotometrikHer günErtesi gün saat 18:00
905.680Göz (Konjonktiva) Kültürü Göz Sürüntüsü  KültürHer günİlk rapor 24 saat sonra; son rapor 7 gün sonra
908.020Gruber-Widal (Salmonella tüp aglütinasyonu) Serum 1 mLLATEKSHer günErtesi gün saat 18:00
Gümüş (Ag) Serum 1 mLICP-MSHer günÜç gün sonra saat 18:00
901.550Haptoglobin Serum1 mLNefelometrikHer günÜç gün sonra saat 18:00
906.530HAV IgM Serum 1 mLECLIAHer günErtesi gün saat 18:00
906.510HAV TOTAL (IgG) Serum 1 mLCMIAHer günErtesi gün saat 18:00
907.420HBeAg Serum 1 mLCMIAHer günErtesi gün saat 18:00
907.450HBsAg Serum 1 mLCMIAHer günErtesi gün saat 18:00
908.150HBV DNA (PCR) Serum, EDTA’lı plazma2 mLReal time PCRÇarşamba İki hafta sonra saat 18:00
HCV doğrulama Serum 1 mLLIASalıİki hafta sonra saat 18:00
908.160HCV genotiplendirme Serum, EDTA’lı plazma2 mLPCR Dizi AnaliziSalıİki hafta sonra saat 18:00
HDV RNA Serum, EDTA’lı plazma2 mLReal time PCRHer gün10 iş günü sonra saat 18:00
908.170HCV RNA (PCR) Serum, EDTA’lı plazma2 mLReal time PCRSalıİki hafta sonra saat 18:00
904.680Heinz-body Aranması Tam kan 2 mLMikroskobikHafta içi her gün Ertesi gün saat 18:00
901.580HDL Kolesterol Serum 1 mLFotometrikHer gün3 saat
901.590Heksoz aminidaz A/B Tam kan 7 mLHPLCLaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
907.490Helicobacter pylori direk antijen Gaita 5 gİmmünokromatografikHer gün3 saat
907.500Helicobacter pylori Ig A Serum 1 mLEIAPazartesi-Çarşamba-CumaErtesi gün saat 18:00
907.510Helicobacter pylori Ig G Serum 1 mLEIAPazartesi-Çarşamba-CumaErtesi gün saat 18:00
901.460Hemoglobin A1C EDTA’lı kan 3 mLHPLCHer günAynı gün saat 18:00
901.620Hemogram (Tam Kan Sayımı) EDTA’lı kan 3 mLCell CounterHer gün2 saat
904.690Hemoglobin Elektroforezi EDTA’lı kan 3 mLHPLCÇarşambaErtesi gün saat 18:00
907.580Heterofil antikor(mono test) Serum 1 mLAglütinasyonHafta içi her günÜç iş günü sonra saat 18:00
906.670HIV 1 / HIV 2 Antikor Serum1 mLCMIAHer günErtesi gün saat 18:00
908.220HIV RNA Serum, EDTA’lı plazma3 mLReal time PCRHer günOn beş iş günü sonra saat 18:00
901.640Hidroksi Prolin Serum2 mLLC-MS/MSPazartesi-Çarşamba-CumaÜç iş günü sonra saat 18.00
Hippürik asit İdrar ELISAÇarşambaCuma saat 18:00
HLA B5 (51,52) EDTA’lı kan5 mLPCR SSPSalı  On beş gün sonra saat 18:00
905.080HLA B27 (Monoklonal Antikor üzerinden fatura edilir) EDTA’lı kan5 mLPCRPerşembeOn beş gün sonra saat 18:00
Homogentizik asit İdrar GC-MSHer gün20 iş günü sonra saat 18:00
901.680Homosistein EDTA’lı plazma1 mLECLIASalıBir hafta sonra saat 18:00
Homovanilik asit (HVA) 24 saatlik idrar (6N HCl veya Borik asit veya Asetik asit üzerine idrar toplanır.)45 mLLC-MS-MSPazartesi-Cumaİki gün sonra saat 18:00
907.530HSV Tip 1 IgM (orofasiyal tip) Serum 1 mLELISASalıErtesi gün saat 18:00
907.520HSV Tip 1 IgG (orofasiyal tip) Serum 1 mLELISASalıErtesi gün saat 18:00
908.200HSV PCR Serum, BOS, BAL, EDTA’lı plazma1 mLReal time PCRSalıOn beş gün sonra saat 18:00
907.570HSV Tip 2 IgM (genital tip) Serum 1 mLELISASalıErtesi gün saat 18:00
907.560HSV Tip 2 IgG (genital tip) Serum 1 mLELISASalıErtesi gün saat 18:00
Human papilloma virus (HPV) Risk grubu taraması Biyopsi örneği, sürüntü PCRPazartesiİki hafta sonra saat 18:00
907.620IgA Serum, BOS 1 mLNefelometrik,TüribidimetrikHer günBeş gün sonra saat 18:00
901.710IgD Serum 1 mLRIDHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.890IgE Serum 1 mLCLIAHer günErtesi gün saat 18:00
907.630IgG Serum, BOS 1 mLNefelometrik,TüribidimetrikHer günBeş gün sonra saat 18:00
907.790IgG alt sınıfları (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) Serum 1 mLRIDHer günBeş gün sonra saat 18:00
901.720IgG indeksi BOS ve serum birlikte gönderilir.1 mLNefelometrik, fotometrikHer günBeş gün sonra saat 18:00
907.640IgM Serum, BOS 1 mLNefelometrik,TüribidimetrikHer günBeş gün sonra saat 18:00
İnterleukin 28-B Polimorpizmi (İL28-B) REAL TİME PCR EDTA’lı kanPCRHer günOn gün sonra saat 18:00
901.770İdrar tahlili Spot idrar10 mLStrip+ MikroskobikHer gün3 saat
902.620İdrar Total Glikozaminoglikan (GAG) Düzeyi İdrar10 mLFotometrikLaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
903.560İmmünelektroforezi (serum) Serum 1 mLJel ElektroforezHer günYirmi gün sonra saat:1800
903.560İmmünelektroforezi (idrar) 24 saatlik idrar 9 mLJel ElektroforezHer günYirmi gün sonra saat:1800
705.290İndirek Coombs Serum1mL Jel SantrifügasyonSalı-CumaAynı gün saat 18:00
903.710İnhalant Allerjenler Serum 1 mLELISASalı-PerşembeErtesi gün saat 18:00
901.830İnhibin A/B Serum 1 mLELISASalı-Çarşamba-CumaBir hafta sonra saat 18:00
901.840İnsülin Serum 1 mLCLIAHer günErtesi gün saat 18:00
901.850İnsülin like growth faktör bağlayan protein-3 (IGF BP3) Serum  1 mLECLIAÇarşambaErtesi gün saat 18:00
İnsülin rezistansı (Açlık insülin, açlık glukoz, HOMA) Serum 1 mLCMIA ve FOTOMETRİKHer günErtesi gün saat 18:00
901.880İyonize Kalsiyum (Ca+2) Serum 5 mLFotometrikHer günAynı gün saat 18:00
901.890İyot Spot İdrar 10 mLICP-MSHafta içi her gün Üç gün sonra saat 18:00
907.700Kabakulak (Mumps) IgM Serum 1 mLELISASalıErtesi gün saat 18:00
907.690Kabakulak (Mumps) IgG Serum 1 mLELISASalıErtesi gün saat 18:00
Kadmiyum EDTA’lı kan3 mLICP-MSHafta içi her gün Üç gün sonra saat 18:00
901.900Kalsitonin Serum 2 mLECLIAPazartesiÜç gün sonra saat 18:00
901.910Kalsiyum Serum 1 mLFotometrikHer gün3 saat
901.910Kalsiyum (İdrar) Spot idrar veya 24 saatlik idrar5 mLFotometrikHer günBeş gün sonra saat 18:00
705.140Kan Grubu EDTA’lı kan 3 mL Jel SantrifügasyonHer gün3 saat
906.020Kan Kültürü Kan (Kan kültür şişesine alınır.) 5-10 mLKültürHer gün7 gün sonra
901.940Kan üre azotu (BUN) Serum 1 mLFotometrikHer gün3 saat
912.880Kanda Alkol (Ethanol) Serum 1 mLFotometrikHer günBir hafta sonra saat 18:00
Kannabinoitler (esrar) İdrar10 mLEIALaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
Kannabinol, idrar İdrar10 mLGC-MSLaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
Kannabis grup test Serum2 mLGC-MSLaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
901.970Kappa Hafif Zincir (total) Serum 2 mLNefelometrikHer gün Yirmi gün sonra saat:1800
901.970Kappa Hafif Zincir (İdrar) 24 saatlik idrar, Spot idrar 9 mLNefelometrikHer gün Yirmi gün sonra saat:1800
902.020Karnitin/Açilkarnitin analizi (Tandem MS) Özel kağıda emdirilmiş kan1mLLC-MS-MSPazatesi- Çarşamba -Cuma Yirmi gün sonra saat:1800
901.790Karbamazepin Serum  1 mLCLIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
907.720Kızamık (Rubeola,Measles) IgM Serum 1 mLELISASalıErtesi gün saat 18:00
907.710Kızamık (Rubeola,Measles) IgG Serum1 mLELISASalıErtesi gün saat 18:00
907.730Kist Hidatik (İndirekt hemaglutinasyon)(Echinococcus IHA testi) Serum1 mLIHAHafta içi her günErtesi gün saat 18:00
902.090Klorür Serum1 mLISEHer gün3 saat
902.090Klorür (İdrar) 24 Saatlik idrar 1 mLISEHer günBeş gün sonra saat 18:00
Kobalt (Co) Serum2 mLICP-MSHafta içi her günBeş gün sonra saat 18:00
Kokain ana metaboliti, idrar İdrar10 mLEIALaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
Kokain ana metaboliti, serum Serum1 mLGC-MSLaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
902.110Kolesterol Serum1 mLFotometrikHer gün3 saat
902.120Kollajen tip 1 N terminal (NTx) İdrar1 mLECLIAPerşembe Ertesi gün saat 18:00
902.170Kortizol Serum1 mLCLIAHer günAynı gün saat 18:00
902.170Kortizol (idrar) 24 Saatlik İdrar 5 mLLC-MS-MSSalı-Cuma Beş gün sonra saat 18:00
903.460Kortizol (tükürük) Tükürük 1 mLLC-MS-MSSalıBeş gün sonra saat 18:00
902,21Kreatin Serum2 mLFotometrikHer gün3 saat
902.210Kreatinin (idrar) 24 Saatlik idrar 5 mLFotometrikHer günBeş gün sonra saat 18:00
902.220Kreatinin klerens testi Serum ve 24 Saatlik idrarSerum 1 mL ; idrar 5 mL FotometrikHer günBeş gün sonra saat 18:00
902.221Krom Serum, 24 Saatlik idrar, Spot idrar 2 mLAASPazartesiBeş gün sonra  saat 18:00
Kromogranin A Edtalı plazma1 mLELISAPazartesiBir hafta sonra saat 18:00
905.673Kulak Akıntı Kültürü Kulak akıntısı  KültürHafta içi her günİki gün sonra saat 18:00
902.231Kurşun EDTA’lı kan3 mLAASHafta içi her günBir hafta sonra saat 18:00
902.231Kurşun (idrar) 24 Saatlik idrar, Spot idrar5 mLAASHafta içi her günBir hafta sonra saat 18:00
902.240Kütle CK-MB Serum2 mLECLIAHer günAynı gün saat 18:00
902.250Laktat Oxalatlı plazma 1 mLFotometrikHafta içi her günErtesi gün saat 18:00
902.260Laktat Dehidrogenaz (LDH) Serum1 mLFotometrikHer gün3 saat
Laktoz Tolerans Serum1 mLFotometrikHafta içi her günErtesi gün saat 18:00
902.270Lambda Hafif Zincir Serum2 mLNefelometrikHer günYirmi gün sonra saat:1800
902.270Lambda Hafif Zincir (idrar) 24 saatlik idrar, Spot idrar 9 mLNefelometrikHer günYirmi gün sonra saat:1800
901.791Lamotrigine Serum1 mLLC-MS/MSPazartesi-PerşembeErtesi gün saat 18:00
Lenfoma İmmünofenotip Analizi (21 adet monoklonal antikor sonucu verilir)İmmünfenotiplendirme (Lösemi) paneli) Periferik kan (EDTA’lı tüpte), kemik iliği5 mLAkımsitometriHafta içi her günLaboratuvara Danışınız
904.920Lenfosit alt grupları (8 adet monoklonal antikor sonucu verilir) EDTA’lı tam kan,kemik iliği (Etdalı tam kan tüpünde),BALPeriferik kan 5 mL-vücut sıvısı 10 mLAkımsitometriHafta içi her günOn gün sonra saat 18:00
Legionella Antijeni, idrar İdrar5 mLELISAÇarşambaBeş gün sonra saat 18:00
Legionella pneumophila  DNA Su örnekleri,Serum,Balgam,BAL5 mLPCRHergünOn gün sonra saat 18:00
 Legionella pneumophila  DNA (22 Etkenle birlikte solunum patojenleri multipleks pcr içinde) Nazofaringeal aspirtat,Boğaz sürüntüsü,Bronkoalveolar lavaj,Balgam5 mLPCRHergünOn gün sonra saat 18:00
 Legionella pneumophila IgG Serum1 mLELISAPazartesiCuma 18:00
 Legionella pneumophila IgM Serum1 mLELISAPazartesiCuma 18:00
 Legionella pneumophila Antikoru IgG Serum1 mLELISACumartesiÜçgün sonra saat 18:00
901.791Levetiracetam Serum1 mLLC-MS/MSHer günBeş gün sonra saat 18:00
902.290LDL Kolesterol Serum1 mLFotometrikHer gün3 saat
902.410LH (Luteinizan Hormon) Serum1 mLCMIAHer günErtesi gün saat 18:00
902.320Lipaz Serum1 mLFotometrikHer gün3 saat
902.340Lipoprotein a Serum1 mLNefelometrikHer günBir hafta sonra 18:00
902.330Lipoprotein (Lipit)elektroforezi Serum1 mLElektroforezLaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
902.350Lityum Serum1 mLFotometrikHafta içi her günİki gün sonra saat 18:00
907.810Liver Kidney Mikrozoal Antikor (LKM antikorları) Serum1 mLIFAPerşembeErtesi gün saat 18:00
Lizozim Serum1 mLELISAHafta içi her günBir hafta sonra 18:00
902.360Lizozomal Enzim Paneli (Aril sülfataz A, Beta Heksozaminidaz A, Beta Heksozaminidaz A-B, Asit Beta Galaktosidaz bakılmaktadır) EDTA’lı kan 5 mLHPLCLaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
904.300Lupus Antikoagülan (APTT/LA) Sitratlı plazma 2 mLKoagülometrikCumaİki gün sonra saat 18:00
905.000Lupus Antikoagülan (doğrulama testi ile) Sitratlı plazma2 mLKoagülometrikCumaİki gün sonra saat 18:00
Lymphokine Activated Killer (LAK) (CD45,CD14, CD56, CD25, CD3) Periferik kan, (EDTA’lı tüpte) 5 mLAkımsitometriHafta içi her gün Laboratuvara Danışınız
902.420Magnezyum Serum1 mLFotometrikHer gün3 saat
Makroprolaktin taraması Serum1 mLPEG çöktürme + ECLIAPazartesi-Çarşamba-Cumaİki gün sonra saat 18:00
Mangan (Mn) Serum2 mLICP-MSHafta içi her günÜç gün sonra saat 18:00
Mantar aranması ve kültür Saç, saçlı deri, tırnak, cilt örnekleri  KültürHer günOn gün sonra saat 18:00
Meni (Semen, sperm, ejakulat) Kültürü Semen1 mLKültürHer günİki gün sonra saat 18:00
Metamfetamin, İdrar İdrar10 mLEIAHer günOniki gün sonra saat 18:00
Metanefrin, İdrar 24 saatlik idrar (6N HCl veya Borik asit veya Asetik asit üzerine idrar toplanır.)5 mLHPLCHer günOniki gün sonra saat 18:00
Metanefrin, Plazma Heparinli plazma2 mLRIAHer günOniki gün sonra saat 18:00
902.470Methotrexate Serum1 mLTandemHer günOnbeşgün sonra saat 18:00
902.490Metilmalonik asit Serum3 mLLC-MS-MSÇarşambaBir hafta sonra 18:00
MTHFR C677T gen mutasyonu EDTA’lı kan 5 mLPCRHer günÜç hafta sonra 
MTHFR A1298C gen mutasyonu EDTA’lı kan 5 mLPCRHer günÜç hafta sonra 
906.190Mikoplazma hominis Servikal sürüntü (kadın), üretral sürüntü veya ön idrar (erkek) IES System KültürHafta içi her günİki gün sonra saat 18:00
908.320Mycoplazma Hominis PCR Servikal sürüntü (kadın), üretral sürüntü veya ön idrar (erkek) Real time PCRSalıOngün sonra saat 18:00
907.860Mikoplazma pneumoniae IgG (ELISA) Serum1 mLELISAPazartesi-Çarşamba-Cumaİki gün sonra saat 18:00
907.870Mikoplazma pneumoniae IgM (ELISA) Serum1 mLELISAPazartesi-Çarşamba-Cumaİki gün sonra saat 18:00
902.540Mikroalbumin 24 saatlik idrar, Spot idrar 1 mLTürbidimetrikHer gün3 saat
903.430Mikro CRP(sensitif CRP) Serum1 mLTürbidimetrikHer günErtesi gün saat 18:00
902.570Miyoglobin Serum1 mLCMIAHer günErtesi gün saat 18:00
Molibden (Mo) Serum1 mLICP-MSHafta içi her günÜç gün sonra saat 18:00
907.580Monotest (Heterofil Antikor) Serum1 mLAglütinasyonHafta içi her günÜç gün sonra saat 18:00
902.620Mukopolisakkarit tayini (idrarda) (semikantitatif) İdrar 20 mLELISASalı saat 12:00Bir hafta sonra saat 18:00
 Nazal Smear Sürüntü MikroskobikHafta içi her günİki gün sonra saat 18:00
902.720Nikel 24 saatlik idrar 10 mLICP-MSHafta içi her günÜç gün sonra saat 18:00
902.740Nitroprussitad İdrar5 mLSpot Metabolik TestPazartesi-Çarşamba-CumaÜç gün sonra saat 18:00
Noradrenalin (Norepinefrin), Plazma EDTA’lı plazma 4 mLHPLCHer günOniki gün sonra saat 18:00
Noradrenalin (Norepinefrin), İdrar 24 saatlik idrar (6N HCl veya Borik asit veya Asetik asit üzerine idrar toplanır.)5 mLHPLCHer günOniki gün sonra saat 18:00
Normetanefrin, İdrar 24 saatlik idrar (6N HCl veya Borik asit veya Asetik asit üzerine idrar toplanır.)5 mLHPLCHer günOniki gün sonra saat 18:00
Normetanefrin, Plazma Heparinli plazma 2 mLRIAPazartesiOniki gün sonra saat 18:00
902.760Nöron spesifik enolaz (NSE) Serum1 mLECLIAPazartesi-PerşembeÜç gün sonra saat 18:00
901.520OGTT (100 gr) 60-120-180 dk Serum, Florid/oksalatlı plazma1 mLFotometrikHer gün3 saat
901.520OGTT (50 gr) 60 dk Serum, Florid/oksalatlı plazma1 mLFotometrikHer gün3 saat
902.790Oksalat 24 saatlik idrar (İdrar 30 mL 6 N HCl üzerine toplanır. Toplama esnasında ve bir gün öncesi salatalık, kuşkonmaz, ıspanak ve domates tüketilmemelidir.) 4 mLFotometrikSalı-CumaBeş gün sonra saat 18:00
Okside LDL Serum1 mLELISALaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
Oksiyur yumurtası araştırılması Peri anal selefon bant numunesi (Sabah hasta yataktan kalkmadan numunesi alınmalıdır.) MikroskobikHer günİki gün sonra saat 18:00
905.110Oraklaşma testi EDTA’lı kan5 mLMikroskobikHafta içi her günİki gün sonra saat 18:00
902.830Organik asit analizi (idrarda) İdrar 10 mLGC-MSHergünOn gün sonra saat 18:00
902.880Osteokalsin Serum-Heparinli plazma1 mLECLIAPazartesiBir hafta sonra saat 18:00
901.791Oxcarbazepine (Triptal) Serum1 mLLC-MS/MSPazarBir hafta sonra saat 18:00
902.900Ozmalarite (idrar) İdrar 5 mLOzmometreHer günİki gün sonra saat 18:00
902.900Ozmalarite (serum) Serum1 mLOzmometreHer günİki gün sonra saat 18:00
905.120Ozmatik frajilite EDTA’lı kan 5 mLELISASalı-PerşembeÜç gün sonra saat 18:00
903.200P1NP Serum1 mLECLIAPazartesi-Çarşamba-CumaErtesi gün saat 18:00
907.840p-ANCA (Anti-MPO) Serum1 mLELISAPerşembeİki gün sonra saat 18:00
902.940Pankreas amilazı Serum1 mLFotometrikHer günİki gün sonra saat 18:00
Paraneoplastik Panel Serum ve BOS İmmunblotLaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
907.900Parvovirus B19 IgG Serum1 mLELISASalı İki gün sonra saat 18:00
907.910Parvovirus B19 IgM Serum1 mLELISASalı İki gün sonra saat 18:00
908.330Parvovirus PCR Serum, EDTA’lı plazma1 mLPCRÇarşambaÜç gün sonra saat 18:00
903.020Periferik Yayma İncelemesi EDTA’lı kan ve periferik yayma preperatı MikroskobikHafta içi her gün Ertesi gün saat 18:00
903.040Piruvat EDTA’lı kan 2 mLFotometrikHafta içi her gün Bir hafta sonra saat 18:00
905.220Piruvat kinaz EDTA’lı kan 3 mLFotometrikHafta içi her günBir hafta sonra saat 18:00
907.920Plasmodium aranması Kalın ve ince yayma preparatları Kalın damla-Periferik yaymaHafta içi her günÜç gün sonra saat 18:00
905.240Plazminojen Sitratlı plazma 1 mLKoagülometrikPazartesi-CumaÜç gün sonra saat 18:00
903.100Porfirin (Üroporfirin, heptakarboksiporfirin, hekzakarboksiporfirin, pentakarboksiporfirin, kop-roporfirin I, koproporfirin III) 24 saatlik idrar10 mLHPLCHergünOn gün sonra saat 18:00
903.110Porfobilinojen 24 saatlik idrar, spot idrar 10 mLELISAHergünBir hafta sonra saat 18:00
903.120Post prandial kan şekeri (tokluk kan şekeri) Serum, Florid/oksalatlı plazma 1 mLFotometrikHer gün3 saat
903.130Potasyum Serum1 mLISEHer gün3 saat
903.140Prealbumin Serum1 mLNefelometrikHer günBir hafta sonra saat 18:00
901.791Primidone Serum1 mLLC-MS/MSHergünBir hafta sonra saat 18:00
903.150Pristanik asit İdrar10 mLSpektrometreÇarşambaBir hafta sonra saat 18:00
903.160Pro-BNP (pro-brain natriuretic peptide) Heparinli plazma 1 mLECLIAHer günErtesi gün saat 18:00
903.180Progesteron Serum1 mLCLIAHer günErtesi gün saat 18:00
903.170Prokalsitonin Serum1 mLECLIAHer günErtesi gün saat 18:00
903.210Prolaktin Serum  1 mLCLIAHer günErtesi gün saat 18:00
903.230Prostatik asit fosfataz (PAP) Serum1 mLFotometrikHer günÜç gün sonra saat 18:00
905.260Protein C aktivite Sitratlı plazma 2 mLKoagülometrik CumaErtesi gün saat 18:00
905.270Protein C antijen Sitratlı plazma2 mLKoagülometrikCumaErtesi gün saat 18:00
905.280Protein S aktivite Sitratlı plazma 2 mLKoagülometrikCumaErtesi gün saat 18:00
905.290Protein S antijen Sitratlı plazma 2 mLKoagülometrikCumaErtesi gün saat 18:00
903.250Protein Elektroforezi (idrar) İdrar  10 mLJel ElektroforezHer günYirmi gün sonra saat:1800
903.250Protein Elektroforezi (serum) Serum  1 mLJel ElektroforezHer günYirmi gün sonra saat:1800
Protrombin (G20210A) gen mutasyonu EDTA’lı kan 5 mLPCRHer günOn gün sonra saat 18:00
905.320Protrombin Zamanı (PTZ) Sitratlı plazma 1 mLKoagülometrikHer gün3 saat
903.220Prostat spesifik antijen (Total PSA) Serum1 mLCLIAHer günErtesi gün saat 18:00
903.280PSA (serbest ) Serum1 mLCLIAHer günErtesi gün saat 18:00
903.290Pseudokolin esteraz Serum1 mLFotometrikHafta içi her gün İki gün sonra saat 18:00
902.980PTH (Parathormon) Serum1 mLECLIAHer günErtesi gün saat 18:00
Redüktan madde (gaita) Gaita 5 gKimyasalHer günErtesi gün saat 18:00
Redüktan madde (idrar) İdrar 10 mLKimyasalHer gün Ertesi gün saat 18:00
903.330Renin EDTA’lı plazma 2 mLRIACumartesiİki gün sonra saat 18:00
905.360Retikülosit EDTA’lı kan 3 mLCell CounterHer günErtesi gün saat 18:00
903.340Retinol Binding Protein (RBP) Serum1 mLNefelometrikHer günLaboratuvara danışınız.
903.350Reverse T3 Serum1 mLRIAÇarşamba İki gün sonra saat 18:00
903.381Romatoid Faktör (RF) (Kantitatif) Serum  1 mLTürbidimetrikHer gün3 saat
907.980Rotavirüs antijeni (Gaita) Gaita 5 gİmmünokromatografikHer günAynı gün saat 18:00
906.830Rubella(Kızamıkçık) IgM Serum1 mLCLIAHafta içi her günErtesi gün saat 18:00
906.810Rubella(Kızamıkçık) IgG Serum1 mLCLIAHafta içi her günErtesi gün saat 18:00
908.000Rubella(Kızamıkçık) IgG avidite Serum1 mLEIACumaErtesi gün saat 18:00
903.399S-100 Proteini Serum ECLIALaboratuvara danışınızLaboratuvara danışınız
Saçlı Deride Mantar Aranması Saçlı deri kazıntısı  MikroskobikHer günOn gün sonra saat 18:00
912.890Salisilat Saçlı deri kazıntısı 1 mLFotometrikHafta içi her gün Ertesi gün saat 18:00
Saçta Mantar Aranması Saç teli  MikroskobikHer günOn gün sonra saat 18:00
Safra asitleri Serum1 mLEnzimatikHafta içi her günÜç gün sonra saat 18:00
903.400Sedimantasyon (1 saat ) Sitratlı kan  Kapalı sistemHer gün3 saat
903.410Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG) Serum1 mLCMIAÇarşambaErtesi gün saat 18:00
903.420Selenyum Serum veya EDTA’lı plazma2 mLAASPazartesiÜç gün sonra saat 18:00
903.510Serebrosit Beta Galaktosidaz EDTA’lı kan 5 mLFluorometrikLaboratuara danışınızLaboratuara danışınız
903.430Sensitif CRP (High sensitive C reactive protein) Serum1 mLNefelometrikHer günErtesi gün saat 18:00
Serotonin(5-hidroksitriptamin) Serum -İdrar2 mLLC-MS/MSHer günLaboratuara danışınız
903.530Seruloplazmin Serum1 mLNefelometrikHer günErtesi gün saat 18:00
900.580SGOT (AST, Aspartat Aminotransferaz) Serum1 mLFotometrikHer gün3 saat
900.200SGPT (ALT, Alanin Aminotransferaz) Serum  1 mLFotometrikHer gün3 saat
900.930Siklosporin A  EDTA’lı kan 1 mLLC-MS-MSHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.805Sirolimus (Rapamune) EDTA’lı kan 1 mLLC-MS-MSLaboratuara danışınızLaboratuara danışınız
903.640Sistin (idrarda) İdrar (24 saatlik idrar numunesi) 10 mLLC-MS-MSPazartesi-Çarşamba-CumaÜç gün sonra saat 18:00
903.630Sistatin C Serum1 mLFotometrikPazartesi-Çarşamba-Cuma Ertesi gün saat 18:00
903.660Sitrat (idrarda) İdrar (24 saatlik idrar numunesi veya spot idrar)10 mLFotometrikHer günÜç gün sonra saat 18:00
911.330Siyanür EDTA’lı kan 3 mLFotometrikÇarşambaÜç gün sonra saat 18:00
903.670Sodyum Serum1 mLISEHer gün3 saat
903.670Sodyum (İdrar) 24 saatlik idrar veya spot idrar 1 mLISEHer günBeş gün sonra saat 18:00
705.320Soğuk aglütininler Serum + Tam Kan3 mLAglutinasyonHer günİki gün sonra saat 18:00
903.680Somatomedin C (IGF-1) Serum 1 mLCMIAÇarşambaErtesi gün saat 18:00
Sperm kültürü Sperm KültürHer günİki gün sonra saat 18:00
704.640Spermiogram Semen (30 dakika içinde getirilmelidir) MikroskobikHafta içi her gün Not: Randevu için laboratuvar ile görüşülmesi gerekir.3 saat
704.570Sperm morfolojisi (Kruger) Semen (30 dakika içinde getirilmelidir) Mikroskobik (özel boyama ile)Hafta içi her günİki gün sonra saat 18:00
903.710Spesifik IgE Ağaç Paneli-1(T1 Akçaağaç-T3 Huş ağacı-T7 Meşe-t8 Karaağaç-T10 Ceviz Ağacı) Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.710Spesifik IgE Ağaç Paneli-5 (T2 Kızıl Ağaç-T4 Fındık-T8 Karaağaç-T12 Söğüt Ağacı-T14 Kavak) Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.710Spesifik IgE Ağaç Paneli-7 (T9 Zeytin Ağacı-T12 Söğüt Ağacı-T16 Beyaz Çam-T18 Okaliptus-T19 Akasya-T21 Melaluka Ağacı) Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.710Spesifik IgE Akar Paneli-1(D1Dermatophagoides-pteronyssinus-D2 Dermatophagoides farinae-D3 Dermatophagoides microceras-D71 Lepidoglyphus destructor-D72 Tyrophagus putrescentiae-D73 Glycyphagus domesticus-D74 Euroglyphus maynei-D201 Blomia tropicalis) Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.710Spesifik IgE Küf Paneli-1 (M1 Penicillum notatum-M2 Cladosporium herbarum-M3 Aspergillus fumigatus-M5 Candida Albicans-M6 Alternaria tenuis) Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903,71Spesifik IgE Çocuk Allerjen Paneli(Ot Paneli-1 Inhalant Paneli-8):(f2 İnek Sütü-F76 Alfa Laktalbümin-F77 Beta Laktoglobulin-F78 Kazin-F79 Gluten Spesifi IgE-F1 Yumurta Akı-F75 Yumurta Sarısı) Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.710Spesifik IgE Gıda Paneli-13 (F12 Yeşil Bezelye-F15 Beyaz Fasulye/Küçük Kuru Fasulye-F31 Havuç-F35 Patates) Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903,71Spesifik IgE F Gıda Paneli-7(Spesifik IgE F1 Yumurta Akı-Spesifik IgE F2 İnek Sütü-Spesifik IgE F4 Buğday-Spesifik IgE F9 Pirinç-Spesifi IgE F13 Yer Fıstığı-F14 Soya Fasulyesi) Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.710Spesifik IgE Çimen Paneli-1(G3 Meyve otu-G4 Çayır otu-G5 Delice otu-G6 Timoti Otu-G8 Çayır Salkım Otu) Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903,71Spesifik IgE Çimen Paneli-2 (G2 Domuz ayrığı-G5 Delice Otu-G6 Timoti Otu-G8 Çayır Salkım Otu-G10 Darı- G17 Bahia Otu) Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.710Spesifik IgE Hayvan Paneli-71 (E70 Kaz Tüyü-E85 Tavuk Tüyü-E86 Ördek tüyü-E89 Hindi Tüyü) Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.710Spesifik IgE Hayvan Paneli-72 (E78 Muhabbet Kuşu Tüyü-E91 Papağan Tüyü-E201 Kanarya Tüyü) Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.710Spesifik IgE Hayvan Paneli-1 (E1 Kedi Tüyü Epiteli-E5 Köpek Tüyü-E3 At Tüyü-E4 İnek Tüyü) Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.710Spesifik IgE Hayvan Paneli-2(E1 Kedi Tüyü Epiteli-E5 Köpek Tüyü-E6 Gine Domuzu Epiteli-E87 Sıçan-E88 Fare) Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.710Spesifik IgE Ot Paneli-1 (W1 Kanarya Otu-W6 Mist Otu-W9 Dar Yapraklı Sinir Otu-W10 Ak Kaz Ayağı-W11 Rus Deve Dikeni) Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.710Spesifik IgE Ot Paneli-3 (W6 Mist Otu-W9 Dar Yapraklı Sinir Otu-W10 Ak Kaz Ayağı-W12 Altın Başak-W20 Isırgan Otu) Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.710Spesifik IgE İnhalant Paneli-8 (D.pteronyssinus-E1 Kedi Tüyü/Epiteli-E5 Köpek Tüyü-G6 Timoti Otu-G12 Çavdar-M2 Cladosporium herbarum-T3 Huş Ağacı-W6 Mist Otu) Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.710Spesifik IgE Toz Paneli-1 (D1Dermatophagoides-pteronyssinus-D2 Dermatophagoides farinae-Ev tozu-I6 Hamam Böceği) Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE C203 Ampisilin Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE C204 Amoksisilin Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.710Spesifik IgE F78 Kazein Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE F11 Karabuğday Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE F79 Gluten Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE F17 Fındık Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE F75 Yumurta Sarısı Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE F1 Yumurta Akı Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE F25 Domates Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE F13 Yer Fıstığı Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE Akar D1 Dermatophagoides pteronyssinus Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE Akar D2 Dermatophagoides farinae Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE I1 Bal Arısı Zehiri Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE I3 Yabanarısı Zehiri Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE I71 Sivrisinek Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE I6 Hamamböceği Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE C1 Penisilol G  Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE C2 Penisilol V Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE F14 Soya fasülyesi Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE F2 İnek Sütü Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE F204 Ala Balık Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE F245 Yumurta Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE F256 Ceviz Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE F35 Patates Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE F4 Buğday Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE F409 Keçi Sütü Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.270Spesifik IgE F27 Sığır Eti Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.270Spesifik IgE F41 Somon Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.270Spesifik IgE F44 Çilek Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.270Spesifik IgE F45 Ekmek Mayası Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.270Spesifik IgE F76 Alfa Laktalbümin Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.270Spesifik IgE F8 Mısır Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.270Spesifik IgE F83 Tavuk Eti Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.270Spesifik IgE F9 Pirinç Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.270Spesifik IgE M1 Penicillium notatum Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.270Spesifik IgE M207 Aspergillus niger Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.270Spesifik IgE M2 Aspergillus fumigaus Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.270Spesifik IgE M5 Candida albicans Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.270Spesifik IgE T11 Çınar Ağacı Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.270Spesifik IgE T12 Söğüt Ağacı Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.270Spesifik IgE F77 Beta Laktoglobulin Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE K82Latex Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.720Spesifik IgE F105 Çikolata Serum2 mLEIAHer günBeş gün sonra saat 18:00
907.020SS-A (Anti Ro) Antikoru Serum 1 mLİmmünoblottingPerşembeİki gün sonra saat 18:00
907.030SS-B (Anti -La) Antikoru Serum 1 mLİmmünoblottingPerşembeİki gün sonra saat 18:00
903.790Şeker kromotografisi (idrarda) (her biri) Spot idrar 2 mLRIAHer günBir hafta sonra 18:00
T3 (triiyodotironin) Serum1 mLCMIAHer günErtesi gün saat 18:00
T4 (Tetraiyodotironin) Serum1 mLCMIAHer günErtesi gün saat 18:00
903.810Takrolimus (FK 506) EDTA’lı kan 1 mLLC-MS/MSHer günÜç gün sonra saat 18:00
700.370TCA Spot idrar5 mLELISAÇarşambaOn gün sonra saat 18:00
901.790Teofilin Serum1 mLCLIAHer günÜç gün sonra saat 18:00
903.490Testosteron (serbest) Serum1 mLRIAÇarşambaİki gün sonra saat 18:00
903.930Testosteron (Total) Serum1 mLCLIAHer günErtesi gün saat 18:00
Tırnakta Mantar Aranması Tırnak MikroskobikHer günOn gün sonra saat 18:00
903.840Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI) Serum2 mLRIAPazartesi-Çarşamba-Cuma İki gün sonra saat 18:00
903.830Tiroglobulin (Tg) Serum1 mLCLIAHer günErtesi gün saat 18:00
903.850Tiroksin bağlayan globulin (TBG) Serum2 mLCMIAHer günErtesi gün saat 18:00
906.930Toksoplazma IgM Serum1 mLECLIAHer günErtesi gün saat 18:00
906.910Toksoplazma IgG Serum1 mLECLIAHer günErtesi gün saat 18:00
908.070Toksoplazma IgG Avidite Testi Serum1 mLELFACumaİki gün sonra saat 18:00
903.880Total antioksidan aktivite Serum 2 mLFotometrikÇarşambaErtesi gün saat 18:00
903.240Total Protein Serum1 mLFotometrikHer gün3 saat
903.240Total Protein (İdrar) 24 Saatlik İdrar, Spot İdrar 4 mLFotometrikHer günBeş gün sonra saat 18:00
903.950Transferrin Serum1 mLNefelometrikHer günÜç gün sonra saat 18:00
Transferrin satürasyonu Serum FotometrikHer günErtesi gün saat 18:00
908.090Trepanoma Pallidum Hemaglutinasyon (TPHA) Serum1 mLELISAHer günÜç gün sonra saat 18:00
906.270Trichomonas kültürü Kadın: Vaginal smear, servikal smear, uretral smear, idrar- Erkek: Üretral sekresyon, prostat sıvısı, idrarİdrar 5 mLMikroskobikHer günErtesi gün saat 18:00
Trichomonas Vaginalis PCR Kadın: Vaginal smear, servikal smear, uretral smear, idrar Erkek: Üretral sekresyon, prostat sıvısı, idrar İdrar 10 mLReal time PCRSalı 10 gün sonra saat 18:00
903.990Trigliserid Serum1 mLFotometrikHer gün3 saat
904.000Triptaz Serum1 mLELISAAyın 2. ve 4. haftası Pazartesi15 gün sonra saat 18:00
905.440Trombin zamanı Sitratlı plazma2 mLKoagülometrikPazartesi-Çarşamba-Cuma İki gün sonra saat 18:00
904.010Troponin I Serum1 mLCMIAHer günAynı gün saat 18:00
904.020Troponin T Serum1 mLECLIAHer günAynı gün saat 18:00
904.030TSH (Tiroid Stimülan Hormon, s-TSH) Serum1 mLCMIAHer günAynı gün saat 18:00
904.040TSH Reseptör Antikoru Serum1 mLRIACumartesiİki gün sonra saat 18:00
Uyuşturucu Paneli (Amfetaminler, kokain, marjuana,benzodiazepin, ecstasy,tryclyclic antidepre-sanlar, barbitürat, metamfe-tamin, morfin, metadon) Spot idrar Strip (Kalitatif)Hafta içi hergünErtesi gün saat 18:00
901.940Üre (BUN) Serum1 mLFotometrikHer gün3 saat
901.940Üre (idrar) 24 saatlik idrar 1 mLFotometrikHer günBeş gün sonra saat 18:00
906.280Üreaplasma ürealiti-kum kültürü Servikal sürüntü, üretral sürüntü, ön idrar, semen KültürHer günİki gün sonra saat 18:00
Üreaplasma PCR Servikal sürüntü, üretral sürüntü, ön idrar, semen Real time PCRSalıOn  gün sonra saat 18:00
905.680Üretral Akıntı Kültürü Üretral akıntı  KültürHer günİki gün sonra saat 18:00
904.120Ürik Asit Serum1 mLFotometrikHer gün3 saat
904.120Ürik Asit (idrar) 24 saatlik idrar 5 mLFotometrikHer günBeş gün sonra saat 18:00
905.676Vajinal Kültür Vajinal-servikal sürüntü KültürHer günİki gün sonra saat 18:00
901.790Valproik asit Serum1 mLCLIAHer günÜç gün sonra saat 18:00
901.791Vankomisin Serum LC-MS/MSSalı-PerşembeErtesi gün saat 18:00
904.130Vanil mandelik asit (VMA) 24 saatlik idrar (Çocuklarda 15 mL, yetişkinde 30 mL 6 N HCl üzerine idrar toplanır.) 5 mLHPLCHer günOniki gün sonra saat 18:00
908.100Varicella zoster virus (VZV) Ig G Serum1 mLELISASalıErtesi gün saat 18:00
908.110Varicella zoster virus (VZV) Ig M Serum1 mLELISASalıErtesi gün saat 18:00
906.290VDRL Kart Test (RPR) Serum1 mLİmmünokromatografikHer günErtesi gün saat 18:00
904.140Vitamin A (Retinol) EDTA’lı plazma1 mLLC-MSPazartesi On gün sonra saat 18:00
904.150Vitamin B12 (Siyanokobalamin) Serum1 mLCLIAHer günErtesi gün saat 18:00
904.160Vitamin C (Askorbik asit) Heparinli çöktürülmüş plazma (Laboratuvarla görüşünüz.) 2 mLHPLCPazartesiOn gün sonra saat 18:00
900.130Vitamin D, 25 Hidroksi (25-OH kolekalsiferol) Serum2 mLCMIAHer günErtesi gün saat 18:00
Vitamin B1 (Tiamin) EDTA’lı kan (Örnek karanlık ortamda gönderilmelidir.)1 mLHPLCHer günYirmibeş gün iş günü sonra
Vitamin B2 (Riboflavin) EDTA’lı kan (Örnek karanlık ortamda gönderilmelidir.)

 

2 mLHPLCHer günYirmibeş gün iş günü sonra
Vitamin B6 (Pridoksal fosfat) EDTA’lı plazma (Örnek karanlık ortamda gönderilmelidir.)2 mLHPLCHer günYirmibeş gün iş günü sonra
904.170Vitamin E (Alfa-tokoferol) EDTA’lı plazma (Örnek karanlık ortamda gönderilmelidir.) 1 mLLC-MSPazartesi On  gün sonra saat 18:00
905.570Von Willebrand faktör antijeni Sitratlı plazma 2 mLKoagülometrikCumaİki gün sonra saat 18:00
905.580Von Willebrand faktör aktivitesi (Ristosetin Kofaktör) Sitratlı plazma 2 mLKoagülometrikCumaİki gün sonra saat 18:00
905.674Yara Kültürü Kültür materyali KültürHer günİki gün sonra saat 18:00
904.230Yenidoğan taraması (Tandem MS) Yenidoğan tarama kağıdına emdirilmiş kanLC-MS/MSHer günOn gün sonra saat 18:00
Yenidoğanda Kalıtsal Metabolik Hastalık Taraması Yenidoğan tarama kağıdına emdirilmiş kanESI-MS/MSHer günOn gün sonra saat 18:00

 

Not :  *Belli çalışma günleri olan testlerde saat: 09:00′ den sonra elimize ulaşan numuneler bir sonraki çalışma gününe kalır.

*Her gün çalışılıp aynı gün sonuç verilen testlerde saat 11:00’den sonra elimize ulaşan numuneler ertesi günü sonuçlanır.