TESTLERİN ALFABETİK LİSTESİ

 

 

SUT NO TEST ADI   NUMUNE TÜRÜ /GÖNDERİM ŞARTLARI NUMUNE MİKTARI METOD ÇALIŞMA GÜNÜ RAPOR TARİHİ
900.010 1,25-Dihidroksi Vitamin D   Serum 1 mL RIA Salı İki gün sonra saat 18:00
900.100 11-Deoksikortizol   Serum 1 mL RIA Çarşamba İki gün sonra saat 18:00
900.120 17 OH-Progesteron   Serum 1 mL RIA Çarşamba Ertesi gün saat 18:00
900.110 17-Hidroksikortikoidler(17-Ketosteroidler)   İdrar 5 mL LC-MS/MS Hergüm Üç gün sonra saat 18:00
900.020 1.4 Delta A.   Serum 1 mL CLIA Pazartesi İki hafta sonra saat 18:00
900.030 2,3-difosfogliserik asit   Serum 1 mL CLIA Laboratuvara sorunuz  
900.135 5-Hidroksi İndol Asetik Asit (5-HİAA)   24 saatlik idrar (6N HCl veya Borik asit veya Asetik asit üzerine idrar toplanır.) 5 mL LC-MS/MS Pazartesi Bir hafta  sonra saat 18:00
901.630 5-Hidroksitriptamin (Serotonin)   Serum 2 mL HPLC Pazartesi İki hafta sonra saat 18:00
903.540 ACE (Angiotensin Converting Enzyme)   Serum 1 mL Fotometrik Hafta içi her gün  İki günsonra saat 18:00
903.540 ACE, BOS   Beyin omurilik sıvısı (BOS) 1 mL Fotometrik Hafta içi her gün İki  gün saat 18:00
900.180 ACTH (Adrenokortikotropik Hormon)   EDTA’lı plazma 1 mL ECLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
906.330 Adenovirüs antijeni   Gaita 5 gr İmmünokromatografik Her gün Aynı gün saat 18:00
912.680 Adenovirüs IgG   Serum 1 mL ELISA Pazartesi İki hafta sonra saat 18:00
912.690 Adenovirüs IgM   Serum 1 mL ELISA Pazartesi İki hafta sonra saat 18:00
906.320 Adacık (Islet) hücre antikoru   Serum 1 mL IFT Cuma İki gün sonra saat 18:00
900.160 Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA)   Serum, Plevra mayi 1 mL Fotometrik Hafta içi her gün Dört gün saat 18:00
900.450 ADH (Antidiüretik Hormon, Vazopressin)   EDTA’lı plazma 2 mL RIA Pazartesi İki gün sonra saat 18:00
ADMA (Asimetrik dimetilarginin)   Serum 1 mL LC-MS/MS Çarşamba Bir hafta sonra saat 18:00
Adrenalin (Epinefrin) Plazma   Heparinli plazma 2 mL HPLC Her gün İki hafta sonra saat 18:00
Adrenalin (Epinefrin) İdrar   24 saatlik idrar (6N HCl veya Borik asit veya Asetik asit üzerine idrar toplanır.) 5 mL HPLC Her gün Bir hafta sonra saat 18:00
904.290 Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)   Sitratlı plazma  1 mL Koagülometrik Her gün 3 saat
904.280 Aktive Protein C Rezistansı (APC Rezistansı)   Sitratlı plazma 1.5 mL Koagülometrik Cuma Ertesi gün saat 18:00
ALA (Aminolevulinik asit)   24 saatlik idrar, Spot idrar (Asetik asit üzerine toplanıp, karanlık ortamda saklanmalıdır. ) 5 mL ELISA Çarşamba Cuma saat 18:00
900.200 Alanin Aminotransferaz (ALT)   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
900.210 Albumin   Serum, mayi 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
900.210 Albumin (BOS)   BOS 1 mL Türbidimetrik Her gün İki gün sonra saat 18:00
900.220 Aldolaz   Serum 1 mL Fotometrik Hafta içi her gün Ertesi gün saat 18:00
900.230 Aldosteron (İdrar)   24 saatlik idrar 4-5 mL RIA Cumartesi İki gün sonra saat 18:00
900.230 Aldosteron   Serum 1 mL RIA Cumartesi İki gün sonra saat 18:00
900.310 Alfa-1 Antitripsin   Serum 1 mL Nefelometrik Her gün Üç gün saat 18:00
900.320 Alfa-1 asitglikoprotein   Serum 1 mL Nefolometrik Hergün İki gün sonra saat 18:00
900.330 Alfa-1 mikroglobulin   Serum 1 mL Nefolometrik Hergün İki gün sonra saat 18:00
900.240 Alfa-atriyal natritlretik peptit (ANP)   Serum 1 Ml RIA Laboratuvara sorunuz  
900.250 Alfa-Fetoprotein (AFP)   Serum 1 mL CLIA Her gün Aynı gün saat 18:00
900.270 Alfa-galaktozidaz   EDTA’lı kan 5 mL HPLC Hafta içi her gün 15 Gün sonra
900.260 Alfa-fukosidaz   EDTA’lı kan 5 mL HPLC Hafta içi her gün 15 Gün sonra
900.280 Alfa-glukosidaz   EDTA’lı kan 5 mL HPLC Hafta içi her gün 15 Gün sonra

 

900.290 Alfa-hCG   Serum 1 mL CLIA Hergün Ertesi gün saat 18:00
900.340 Alkalen Fosfataz (ALP)   Serum  1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
900.350 Alkalen Fosfataz (Kemiğe spesifik)   Serum 1 mL RIA Çarşamba Bir hafta sonra saat 18:00
900.360 Alkalen fosfataz izoenzimleri   Serum 1 mL Elektroforez Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
900.361 Alüminyum   Serum, 24 saatlik idrar, Spot idrar, BOS, Diyaliz mayi   2 mL ICP-MS Hafta içi her gün Bir hafta sonra saat 18:00
900.370 Amilaz   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
900.370 Amilaz (İdrar)   Spot idrar 10 mL Fotometrik Her gün 3 saat
903.550 Amiloid A   Serum 1 mL Nefelometrik Hafta içi her gün 15 gün sonra saat 18:00
900.380 Amino asitler, serum/plazma   Serum /EDTA’lı plazma (12 saatlik açlık gereklidir.) 2 mL LC-MS/MS Pazartesi-Çarşamba-Cuma 15 gün sonra saat 18:00
900.380 Amino asitler, idrar   24 saatlik idrar (Çocuklarda 15 mL, yetişkinde 30 mL 6 N HCl üzerine idrar toplanır.) 10 mL LC-MS/MS Pazartesi-Çarşamba-Cuma 15 gün sonra saat 18:00
900.380 Amino asitler, BOS   BOS 1 mL LC-MS/MS Pazartesi-Çarşamba-Cuma 15 gün sonra saat 18:00
907.350 Amip antijeni (Entamoeba histolytica adezin antijeni)   Gaita, random gaita 5 g ELISA Hafta içi her gün İki gün sonra saat 18:00
907.360 Amip antikoru (Entamoeba histolytica antikor)   Serum 1 mL IHA Salı-Cuma İki gün sonra saat 18:00
900.410 Amonyak (NH3)   Heparinli, EDTA’lı plazma 2 mL Fotometrik Her gün Ertesi gün saat 18:00
906.770 ANCA Tarama   Serum 1 mL EIA Hafta içi her gün İki gün sonra saat 18:00
900.420 Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA   Serum 1 mL ELISA Her gün 15 gün sonra sonra saat 18:00
900.430 Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG   Serum 1 mL ELISA Her gün 15 gün sonra sonra saat 18:00
900.440 Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM   Serum 1 mL ELISA Her gün 15 gün sonra sonra saat 18:00
906.400 Anti DNAse-B   Serum 1 mL ELISA Hafta içi her gün İki gün sonra saat 18:00
906.390 Anti DNA   Serum 1 mL ELISA Perşembe Ertesi gün saat 18:00
906.410 Anti ds-DNA   Serum 1 mL ELISA Perşembe Ertesi gün saat 18:00
906.420 Anti düz kas antikoru (ASMA)   Serum 1 mL IFA Her gün İki gün sonra saat 18:00
906.430 Anti endomisyum antikor Ig A   Serum 1 mL ELISA Pazartesi Ertesi gün saat 18:00
906.430 Anti endomisyum antikor Ig G   Serum  1 mL ELISA Pazartesi İki gün sonra saat 18:00
905.610 Antibiyotik duyarlılık testi   Genç bakteri suşu   Disk difüzyon Her gün Ertesi gün saat 18:00
904.330 Anti Faktör II a   Sitratlı plazma 2 mL Koagülometrik Cuma Ertesi gün saat 18:00
904.340 Anti Faktör X a   Sitratlı plazma 1 mL Koagülometrik Cuma Ertesi gün saat 18:00
906.470 Anti-Fosfolipid IgG   Serum 1 mL ELISA Perşembe İki gün sonra saat 18:00
906.480 Anti-Fosfolipid IgM   Serum 1 mL ELISA Perşembe İki gün sonra saat 18:00
906.450 Anti-Fosfatidil Serin IgG   Serum 1 mL ELISA Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
906.460 Anti-Fosfatidil Serin IgM   Serum 1 mL ELISA Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
906.960 Anti-GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikorları)   Serum 1 mL EIA Cuma İki gün sonra saat 18:00
906.490 Anti Gliadin lgA   Serum 1 mL ELISA Pazartesi Ertesi gün saat 18:00
906.500 Anti Gliadin lgG   Serum 1 mL ELISA Pazartesi Ertesi gün saat 18:00
900.460 Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM)   Serum 1 mL IFA Salı İki gün sonra saat 18:00
906.700 Anti-Histone Antikoru   Serum 1 mL IFA Per Ertesi gün sonra saat 18:00
906.580 Anti-HBc IgM   Serum 1 mL CMIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
906.570 Anti-HBc Igm (Elisa)   Serum 1 mL ELISA Pazartesi Ertesi gün saat 18.00
906.560 Anti-HBc Total (IgG)   Serum 1 mL CMIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
906.550 Anti-HBc IgG (Elisa)   Serum 1 mL ELISA Pazartesi Ertesi gün saat 18:00
906.600 Anti-Hbe   Serum 1 mL CMIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
906.590 Anti-Hbe (ELISA)   Serum 1 mL ELISA Pazartesi Ertesi gün saat 18:00
906.620 Anti-Hbs   Serum 1 mL CMIA Her gün Ertesi  gün saat 18:00
907.480 Anti-HCV   Serum 1 mL CMIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
907.470 Anti-HCV Mikro Elisa   Serum 1 mL ELISA Hata içi her gün İki gün sonra saat 18:00
906.650 Anti Hepatit E (HEV)   Serum 1 mL EIA Cuma Ertesi gün saat 18:00
906.710 Anti-İnsülin Antikoru   Serum 1 mL RIA Cuma İki gün sonra saat 18:00
906.720 Anti-Jo-1   Serum 1 mL ELISA Perşembe İki gün sonra saat 18:00
906.980 Anti-Jo-1 (İmmunoimmunblotting)   Serum 1 mL Immunblot Perşembe İki gün sonra saat 18:00
906.740 Anti-Kardiyolipin Antikoru IgM (ACA IgM)   Serum 1 mL ELISA Çarşamba Ertesi gün saat 18:00
906.730 Anti-Kardiyolipin Antikoru IgG (ACA IgG)   Serum 1 mL ELISA Çarşamba Ertesi gün saat 18:00
Anti-Kardiyolipin Tarama (ACA )   Serum 1 mL ELISA Çarşamba Ertesi gün  saat 18:00
907.030 Anti -La (SS-B) Antikoru   Serum 1 mL İmmünoblotting Perşembe Ertesi gün saat 18:00
906.770 Anti nötrofil sitopsilazmik antikor profil   Serum 1 mL EIA Perşembe Ertesi gün saat 18:00
906.760 Anti-Mitokondrial Antikor M-2 (AMA M-2)   Serum 1 mL IFA Perşembe Ertesi gün saat 18:00
900.475 Anti-Müllerian Hormon (AMH)   Serum 1 mL ECLIA Çarşamba Ertesi gün  saat 18:00
906.770 Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil(ANCA Tarama)   Serum 1 mL ELISA Perşembe Ertesi gün  saat 18:00
906.780 Anti-Nükleer Antikor (ANA)   Serum 1 mL ELISA Perşembe Ertesi gün saat 18:00
906.780 Anti nükleer antikor (ANA) IFA   Serum 1 mL IFA Perşembe Ertesi  gün saat 18:00
906.790 Anti-Pariyetal,Antikor (APA)   Serum 1 mL EIA Hafta içi her gün Bir hafta sonra saat 18:00
906.790 Anti-Pariyetal,Antikor (APA)(İFA)   Serum 1 mL IFA Hafta içi her gün Bir hafta sonra saat 18:00
906.800 Anti ribozomal P protein   Serum 1 mL IFA Perşembe Ertesi  gün  saat 18:00
907.010 Anti-Sm/RNP (İmmunoimmunblotting)   Serum 1 mL Immunblot Perşembe Ertesi  gün  saat 18:00
907.020 Anti Ro (SS-A) Antikoru   Serum 1 mL İmmünoblotting Perşembe Ertesi  gün  saat 18:00
906.850 Anti-Scl-70   Serum 1 mL ELISA Perşembe Ertesi  gün  saat 18:00
906.990 Anti-Scl-70 (İmmunoimmunblotting)   Serum 1 mL Immunblot Perşembe Ertesi  gün  saat 18:00
906.860 Anti sentromer   Serum 1 mL Immunblot Perşembe Ertesi  gün  saat 18:00
907.000 Anti-Sm (İmmunoimmunblotting)   Serum 1 mL Immunblot Perşembe Ertesi  gün  saat 18:00
704.550 Anti sperm antikor (ASA)   Serum 1 mL EIA Cuma Ertesi  gün  saat 18:00
900.585 Anti skin antikor   Serum 1 mL ELISA Çarşamba Ertesi gün saat 18:00
906.880 Anti-Tiroglobulin Antikoru   Serum 1 mL CLIA Her gün Aynı gün saat 18:00
900.480 Anti-TPO (Tiroid peroksidaz antikorları)   Serum 1 mL CLIA Her gün Aynı gün saat 18:00
904.350 Antitrombin III aktivite   Sitratlı plazma 1.5 mL Kromajenik/ Koagülometrik  Cuma Ertesi  gün  saat 18:00
906.940 Antitrombin III antijeni   Sitratlı plazma 2 mL Koagülometrik Cuma Ertesi gün saat 18:00
900.490 Apolipoprotein A-I   Serum 1 mL Nefelometrik Her gün İki gün sonra saat 18:00
900.500 Apolipoprotein B-100   Serum 1 mL Nefelometrik Her gün İki gün sonra saat 18:00
900.510 Aril sülfataz a   EDTA’lı kan 5 mL Kolorimetrik Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
900.511 Arsenik   Plazma (Lacivert kapaklı K2 EDTA’lı tüpe alınır.) 2 mL ICP-MS Her gün Üç iş günü saat 18:00
900.511 Arsenik, idrar   24 saatlik idrar 10 mL ICP-MS Her gün Üç iş günüsaat 18:00
ASCA IgG (Saccharomyces cerevisiae antikorları)   Serum 1 mL EIA Her Pazartesi Bir hafta sonra saat 18:00
ASCA IgA (Saccharomyces cerevisiae antikorları)   Serum 1 mL EIA Her Pazartesi Bir hafta sonra saat 18:00
901.791 Asetaminofen (Parasetamol)   Serum 1 mL ELISA Her gün Üç iş günüsaat 18:00
906.340 Anti asetilkolin reseptör antikoru   Serum 1 mL EIA Pazartesi-Çarşamba Üç gün sonra saat 18:00
900.540 Asit fosfataz   Serum 1 mL Fotometrik Hafta içi her gün Üç gün sonra saat 18:00
900.530 Asit esteraz   Serum 1 mL Fotometrik Hafta içi her gün Üç gün sonra saat 18:00
900.550 Asit seramidaz   Serum 1 mL Fotometrik Hafta içi her gün Üç gün sonra saat 18:00
900.571 ASO (Antistreptolizin O) (Nefelometrik)   Serum 1 mL Nefelometrik/ Türbidimetrik Her gün 3 saat
900.580 Aspartat Aminotransferaz (AST)   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
900.590 Bakır (Serum)   Serum 2 mL AAS Hafta içi her gün Üç iş günü saat 18:00
900.590 Bakır (Eritorist içi)   EDTA’lı kan   AAS Hafta içi her gün Üç iş günü saat 18:00
900.590 Bakır (İdrar)   24 saatlik idrar, Spot idrar 10 mL AAS Hafta içi her gün Üç iş günü saat 18:00
905.675 Balgam Kültürü   Balgam   Kültür Her gün İki gün sonra saat 18:00
Baryum (Ba)   Serum 1 mL ICP-MS Her gün Üç iş günü sonra saat 18:00
900.610 Bence Jones proteini   24 saatlik idrar 5 mL Nefelometrik Her gün Ertesi gün saat 18:00
Berilyum   Serum 1 mL ICP-MS Her gün Üç gün sonra saat 18:00
900.630 Beta galaktozidaz   EDTA’lı kan 5 mL Kolorimetrik Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
901.590 Beta Heksozaminidaz A   EDTA’lı kan 5 mL Fluorometric Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
901.590 Beta Heksozaminidaz A-B   EDTA’lı kan 5 mL Fluorometric Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
900.650 Beta-hCG (Kantitatif)   Serum 1 mL CLIA Her gün Aynı gün saat 18:00
900.620 Beta2-Mikroglobulin (serum)   Serum 1 mL Nefelometrik Her gün Üç iş günü  saat 18:00
900.620 Beta2-Mikroglobulin (idrar)   24 saatlik idrar 4 mL Nefelometrik Her gün Üç iş günü saat 18:00
900.670 Beyaz küre sayımı   EDTA’lı kan 1 mL Cell Counter Hergün 3 saat
900.681 Bikarbonat (HCO3-)   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
900.690 Bilirubin (Total)   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
900.690 Bilirubin (Direk)   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
900.700 Biotinidaz aktivitesi   Serum 1 mL ELISA Her gün On gün sonra saat 18:00
901.120 Birinci Trimester Tarama Testi (İkili Test) Down sendromu (PAPP-A + serbest beta HCG)   Serum 2 mL CLIA Pazartesi-Çarşamba-Cuma İki gün sonra saat 18:00
Bizmut (Bi)   Tam kan (Lacivert kapaklı K2 EDTA’lı tüpe alınır.)  5 mL ICP-MS Her gün Üç iş günü sonra saat 18:00
905.670 Boğaz Kültürü   Boğaz sürüntüsü   Kültür Her gün Ertesi gün saat 18:00
903.160 BNP (Brain natriüretic peptide)   Heparinli plazma 2 mL ECLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
Bor (B)   Serum 4 mL ICP-MS Her gün Üç iş günü sonra saat 18:00
907.050 Borrelia Burgdorferi Antikor Ig M (İFA)   Serum 1 mL IFA Pazartesi-Perşembe İki gün sonra saat 18:00
907.060 Borrelia Burgdorferi Antikor Ig G (İFA)   Serum 1 mL IFA Pazartesi-Perşembe İki gün sonra saat 18:00
907.050 Borrelia Burgdorferi IgG   Serum 1 mL ELISA Pazartesi-Perşembe İki gün sonra saat 18:00
907.060 Borrelia Burgdorferi IgM   Serum 1 mL ELISA Pazartesi-Perşembe İki gün sonra saat 18:00
901145 BOS elektrofezi , İzoelektrik Odaklama ile   BOS ve serum birlikte gönderilir. 1 mL Elektroforez Cumartesi Üç iş günü sonra saat 18:00
900.710 BOS İmmunelektroforez   BOS ve serum birlikte gönderilir. 1 mL Elektroforez Her gün Laboratuvara danışınız
905.730 BOS Kültürü(Beyin omirilik sıvısı)   BOS   Kültür Her gün Üç gün sonra saat 18:00
905.760 Boyalı mikroskobik inceleme   Sürüntü örnekleri   Mikroskobik Her gün Ertesi gün saat 18:00
905.770 Boyasız direk mikroskobik inceleme   Mikolojik örnekler   Mikroskobik Her gün Ertesi gün saat 18:00
900.720 Böbrek taşı analizi   Taş   Kolorimetrik Her gün Ertesi gün saat 18:00
907.080 Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile) (Wright)   Serum 1 mL Aglütinasyon Hafta içi her gün İki gün sonra saat 18:00
907.070 Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)   Serum 1 mL Aglütinasyon Hafta içi her gün Aynı gün saat 18:00
907.091 Brucella IgG   Serum 1 mL ELISA Pazartesi Ertesi gün saat 18:00
907.092 Brucella IgM   Serum 1 mL ELISA Pazartesi Ertesi gün saat 18:00
905.677 Burun Akıntısı Kültürü   Burun akıntısı   Kültür Hafta içi her gün İki gün sonra saat 18:00
900.740 Büyüme Hormonu (Growth hormon, STH)   Serum 1 mL CLIA Her gün Aynı gün saat 18:00
900.750 C-Peptid   Serum 1 mL ECLIA Her gün Aynı gün saat 18:00
908.120 Candida PCR   Serum, EDTA’lı kan 1 mL PCR Pazartesi Onbeş gün sonra saat 18:00
900.870 Cholecystokinin   Serum 1 mL   Laboratuvara sorunuz  
900.760 C1 esteraz inhibitörü (C1 inaktivatör)   Serum 1 mL Nefelometrik Her gün Ertesi gün saat 18:00
900.780 C3 (Kompleman 3)   Serum 1 mL Türbidimetrik Salı Ertesi gün saat 18:00
900.790 C4 (Kompleman 4)   Serum 1 mL Türbidimetrik Salı Ertesi gün saat 18:00
900.810 CA 125 (Kanser antijen 125)   Serum 1 mL CLIA Her gün Aynı gün saat 18:00
900.820 CA 15-3 (Kanser antijen 15-3)   Serum 1 mL CLIA Her gün Aynı gün saat 18:00
900.830 CA 19-9 (Karbonhidrat antijen 19-9)   Serum 1 mL CLIA Her gün Aynı gün saat 18:00
900.840 CA 72-4 (Kanser antijen 72-4)   Serum 1 mL ECLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
907.950 c-ANCA (PR3 ANCA)   Serum 1 mL ELISA Perşembe İki gün sonra saat 18:00
CD4/CD8 analizi (CD4,CD8, CD14, CD45 sonuçları ile beraber verilir)   Periferik kan (EDTA’lı tüpte) 5 mL Akımsitometri Hafta içi her gün Laboratuvara Danışınız
CD34 analizi (CD45,CD14,CD34 sonuçları ile beraber verilir)   Periferik kan (EDTA’lı tüpte) kemik iliği, aferez ürünü 5 mL Akımsitometri Hafta içi her gün Laboratuvara Danışınız
902.030 CEA (Karsinoembriyonik Antijen)   Serum 1 mL CMIA Her gün Aynı gün saat 18:00
900.860 CH 50 Kompleman aktivitesi   Serum 1 mL ELISA Cuma On beş gün sonra saat 18:00
907.110 Chlamydia Antijeni   Servikal sürüntü (kadın), üretral sürüntü veya ön idrar (erkek)   ELISA Hafta içi her gün Üç gün sonra saat 18:00
908.130 Chlamydia pneumoniae PCR   Balgam,boğaz sürüntüsü,bal,trakeal aspirtat   Real time PCR Salı On gün sonra saat 18:00
  Chlamydia IgA Konfirmasyon testi   Serum 5 mL Western-blot Pazartesi Beş gün sonra saat 18:00
   Chlamydia IgG Konfirmasyon testi   Serum 5 mL Western-blot Pazartesi Beş gün sonra saat 18:00
  CHLAMYDİA PNEUMONİAE DNA(PCR)   BALGAM,BOĞAZ SÜRÜNTÜSÜ,BAL,TRAKEAL ASPİRTAT   PCR PAZARTESİ BEŞ GÜN SONRA SAAT 18:00
  Chlamydia pneumoniae DNA(PCR) (22 Etlenle birlikte solunum patojenleri multipleks PCR)   Nazofaringeal aspirtat,Boğaz sürüntüsü,Bronkoalveolar lavaj,Balgam   PCR Pazartesi On gün sonra saat 18:00
  Chlamydia pneumoniae IgA   Serum 1 mL ELISA Pazartesi Beş gün sonra saat 18:00
907.130 Chlamydia pneumoniae IgG   Serum 1 mL ELISA Pazartesi Beş gün sonra saat 18:00
907.140 Chlamydia pneumoniae IgM   Serum 1 mL ELISA Pazartesi Beş gün sonra saat 18:00
907.160 Chlamydia trachomatis IgG   Serum 1 mL ELISA Pazartesi Beş gün sonra saat 18:00
907.170 Chlamydia trachomatis IgA   Serum 1 mL ELISA Pazartesi Beş sonra saat 18:00
900.871 Civa   EDTA’lı kan 5 mL AAS Çarşamba Beş gün sonra saat 18:00
900.871 Civa (İdrar)   24 Saatlik Idrar 10 mL AAS Çarşamba Beş gün sonra saat 18:00
902.190 CK (Total Kreatin Kinaz )   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
902.240 CK-MB (MASS ÖLÇÜMÜ)   Serum 1 mL ECLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
               
900.880 CK-MB   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
907.180 Clostridium Difficile Toksin A   Gaita 5 g İmmünokromatografik Hafta içi her gün Üç gün saat 18:00
907.190 Clostridium Difficile Toksin  B   Gaita 5 g İmmünokromatografik Hafta içi her gün Üç gün saat 18:00
906.370 CMV IgM   Serum 1 mL EIA Hafta içi her gün Ertesi gün saat 18:00
906.360 CMV IgG   Serum 1 mL EIA Hafta içi her gün Ertesi gün saat 18:00
907.220 CMV IgG Avidite Testi   Serum 1 mL ELFA Cuma İki gün sonra saat 18:00
908.140 CMV PCR   Serum, EDTA’lı kan, BOS 1 mL Real time PCR Cuma İki gün sonra saat 18:00
  CMV IgG Konfirmasyon testi   Serum 1 mL Western-blot Hafta içi her gün Üç iş günü sonra saat 18:00
  CMV IgM Konfirmasyon testi   Serum 1 mL Western-blot Hafta içi her gün Üç iş günü sonra saat 18:00
  CMV İlaç direnci testi   Serum, EDTA’lı kan 2 mL Sekans analizi Hafta içi her gün Otuz gün sonra
908.140 CMV Viral yük   Serum, EDTA’lı kan, BOS, idrar 1 mL Real time PCR Cuma İki gün sonra saat 18:00
900.901 CRP ( C Reaktif Protein)   Serum 1 mL Türbidimetrik Her gün 3 saat sonra
902.120 Ctx (Beta cross)   Serum 1 mL ECLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
905.830 Cryptosporidium antijen   Gaita (%10’luk formalin içine koyulur.) 10 g İmmünokromatografik Hafta içi her gün Üç gün sonra saat 18:00
907.101 CCP (Cyclic citrullilated peptide)   Serum 1 mL EIA Perşembe Ertesi gün saat 18:00
900.950 Çinko   Serum  2 mL Fotometrik Her gün Ertesi gün saat 18:00
900.950 Çinko (eritrosit içi)   EDTA’lı kan 2 mL AAS Hafta içi her gün Üç iş günü sonra saat 18:00
900.950 Çinko (İdrar)   24 Saatlik idrar, Spot idrar 10 mL AAS Hafta içi her gün Üç iş günü sonra saat 18:00
900.970 Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS))   Serum, EDTA’lı plazma (10-12 saat açlık sonrası kan örneği alınır.) 1 mL GC-MS Pazartesi On beş gün sonra saat 18:00
904.400 D-Dimer   Sitratlı plazma 2 mL Fotometrik Her gün Ertesi gün saat 18:00
907.240 Delta Antikoru (Hepatit D virüs antikoru)   Serum 1 mL ELISA Pazartesi Ertesi gün saat 18:00
907.230 Delta Antijeni (Hepatit D virüs antijeni)   Serum 1 mL ELISA Pazartesi Ertesi gün saat 18:00
901060 Deksametazın Supresyon Testi   Serum 5 mL   Laboratuvara sorunuz  
901.020 Demir   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
901.030 Demir 3 klorür (FeCl3)   İdrar 4 mL Spot metabolik test Pazartesi-Çarşamba-Cuma Üç iş günü sonra saat 18:00
901.040 Demir Bağlama Kapasitesi   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
901.050 Deoksipiridinolin-Piridinolin   24 saatlik idrar (6N HCl veya Borik asit veya Asetik asit üzerine idrar toplanır.) 5 mL HPLC Çarşamba Cuma saat 18:00
905.678 Deri Lezyon Kültürü   Kültür materyali   Kültür Her gün İki gün sonra saat 18:00
900.990 DHEA (Dehidroepiandrosteron)   Serum 1 mL RIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
901.000 DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron sülfat)   Serum 1 mL CLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
901.790 Digoksin   Serum 1 mL CLIA Hafta içi her gün Ertesi gün saat 18:00
901.010 Dihidrotest (DHT)   Serum 1 mL LC-MS/MS Hergün On beş gün sonra saat 18:00
705.210 Direkt Coombs   EDTA’lı kan 1 mL Aglütinasyon Pazartesi-Cuma Ertesi gün saat 18:00
901.100 Doku transglutaminaz Ig A   Serum 1 mL ELISA Pazartesi Ertesi gün saat 18:00
901.110 Doku transglutaminaz Ig G   Serum 1 mL ELISA Pazartesi Ertesi gün saat 18:00
Domuz gribi (Swine flu)   Sürüntü (Boğaz,  burun)   Real time PCR Perşembe 8 gün sonra saat 18:00
Dopamin, Plazma   Heparinli plazma 2 mL HPLC Hafta içi her gün 15 Gün sonra saat 18:00
Dopamin, İdrar   24 saatlik idrar (6N HCl veya Borik asit veya Asetik asit üzerine idrar toplanır.) 5 mL HPLC Hafta içi her gün 15 Gün sonra saat 18:00
Dörtlü Tarama Testi   Serum 2 mL CLIA Hafta içi her gün 15 Gün sonra saat 18:00
907.280 EBV EA IgG   Serum 1 mL IFA Pazartesi İki gün sonra saat 18:00
907.280 EBV EA IgM   Serum 1 mL IFA Pazartesi İki gün sonra saat 18:00
907.290 EBV EBNA IgG   Serum 1 mL ELISA Pazartesi İki gün sonra saat 18:00
907.310 EBV VCA IgG   Serum 1 mL EIA Pazartesi İki gün sonra saat 18:00
907.320 EBV VCA IgM   Serum 1 mL EIA Pazartesi İki gün sonra saat 18:00
EBV PCR   Serum, EDTA’lı kan 1 mL Real time PCR Hafta içi her gün On beş gün sonra saat 18:00
ENA Tarama   Serum 1 mL IFA Perşembe İki gün sonra saat 18:00
907.340 ENA 12’li Profil Alt parametreler teker teker faturalanır. (12 parametre)   Serum 1 mL Immünbloting Perşembe Ertesi gün saat 18:00
907.340 ENA Profil (6’lı Panel) 6 parametre faturalanır   Serum 1 mL Immünbloting P Ertesi gün saat 18:00
907.350 Entamoeba histolytica adezin antijeni (dışkı)(Amip antijeni)   Gaita 5 g ELISA Hafta içi her gün İki gün sonra saat 18:00
907.360 Entamoeba histolytica antikor DNA PCR   Gaita 1 mL PCR  

Hafta içi her gün

On gün sonra saat 18:00
904.460 Eozinofil Sayımı (Total)   EDTA’lı kan 3 mL Cell Counter+ Mikroskobik Hafta içi her gün Aynı gün saat 18:00
904.450 Eozinofil katyonik protein (ecp)   Serum 1 mL ECLIA Her gün Beş gün saat 18:00
904.470 Eritropoetin   Serum 1 mL ECLIA Pazartesi Bir hafta sonra saat 18:00
904.490 Eritrosit enzim paneli   Serum 1 mL Türbimetrik Pazartesi-Çarşamba-Cuma Ertesi gün saat 18:00
Estimated GFR (eGFR)   Serum   FOTOMETRİK Her gün Ertesi gün saat 18:00
901.160 Estradiol (E2)   Serum 1 mL CMIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
901.170 Estriol (E3) (Ankonjuge)   Serum 1 mL CLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
Everolimus   EDTA’lı kan

NOT:Örneğin oral olarak son ilaç alımından 10-18 saat sonra veya ilaç alımından hemen önce olması gereklidir.

3 mL LC-MS/MS Hafta içi her gün  Beş gün sonra saat 18:00
904.500 Euglobin lizis   Serum 1 mL   Laboratuvara danışınız.  
904.530 Faktör II   Sitratlı plazma 2 mL Koagülometrik  Cuma İki gün sonra saat 18:00
904.530 Faktör V (Proakselerin)   Sitratlı plazma 2 mL Koagülometrik  Cuma İki gün sonra saat 18:00
Faktör V Leiden mutasyonu   EDTA’lı kan  5 mL  PCR Her gün Üç hafta sonra
904.530 Faktör VII (Prokonvertin)   Sitratlı plazma 2 mL Koagülometrik  Cuma İki gün sonra saat 18:00
904.540 Faktör VII antijeni   Sitratlı plazma 2 mL Koagülometrik Cuma İk gün sonra saat 18:00
904.530 Faktör VIII   Sitratlı plazma 2 mL Koagülometrik  Cuma İki gün sonra saat 18:00
904.550 Faktör VIII İnhibitörü   Sitratlı plazma 2 mL Koagülometrik Cuma İki gün sonra saat 18:00
904.530 Faktör IX (Christmas)   Sitratlı plazma  2 mL Koagülometrik  Cuma İki gün sonra saat 18:00
904.550 Faktör IX İnhibitörü   Sitratlı plazma  2 mL Koagülometrik  Cuma İki gün sonra saat 18:00
904.530 Faktör X (Stuart Faktör)   Sitratlı plazma  2 mL Koagülometrik  Cuma iki gün sonra saat 18:00
904.530 Faktör XI   Sitratlı plazma  2 mL Koagülometrik  Cuma İki gün sonra saat 18:00
904.530 Faktör XII (Hageman Faktörü)   Sitratlı plazma  2 mL Koagülometrik  Cuma İki gün sonra saat 18:00
904.530 Faktör XIII   Sitratlı plazma  2 mL Koagülometrik  Cuma İki gün sonra saat 18:00
908.736 Familial Akdeniz Ateşi (FMF) Mutasyon analizi   EDTA’lı kan  3 mL Striple mutasyon analizi Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
Fekal kalprotektin   Gaita 10 g İmmünokromatografik Her gün On gün sonra saat 18:00
Fenilalanin   Serum, özel kağıda emdirilmiş topuk kanı   LC-MS/MS Her gün On gün sonra saat 18:00
901.790 Fenitoin (Difenilhidantoin, epdantoin)   Serum 1 mL CLIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
901.790 Fenobarbital   Serum 1 mL ECLIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
904.560 Fetal hemoglobin   Serum 1 mL   Laboratuvara danışınız  
911.380 Fenol   İdrar 4 mL HPLC Pazartesi-Çarşamba-Cuma Bir hafta saat 18:00
901.220 Ferritin   Serum 1 mL CLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
904.610 Fibrinojen   Sitratlı plazma 1 mL Koagülometrik Cuma Ertesi gün saat 18:00
904.630 Fibronektin   Sitratlı plazma 1 mL Koagülometrik Cuma Ertesi gün saat 18:00
904.590 Fibrin monomerleri   Sitratlı plazma 1 mL Koagülometrik Cuma Ertesi gün saat 18:00
904.600 Fibrin yıkım ürünleri   Sitratlı plazma 2 mL Koagülometrik Cuma Ertesi gün saat 18:00
904.620 Fibrinopeptidaz   Sitratlı plazma 1 mL Koagülometrik Cuma Ertesi gün saat 18:00
901.230 Fitanik asit (Çok uzun zincirli yağ asitleri içerisinde bakılmaktadır.)   Serum, EDTA’lı plazma  (10-12 saat açlık sonrası kan örneği alınır.) 1 mL GC-MS Pazartesi On beş gün sonra saat 18:00
900.908.718 FISH (2.bölge)   Serum 5 mL     Laboratuvara danışınız
900. 719 FISH (4.bölge)   Serum 5 mL     Laboratuvara danışınız
900.720 FISH (6.bölge)   Serum 5 mL     Laboratuvara danışınız
901.240 Folik Asit (Folat)   Serum 1 mL CLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
901.260 Fosfor   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
901.260 Fosfor (idrar)   24 saatlik idrar, Spot idrar 1 mL Fotometrik Her gün İki gün sonra saat 18:00
Fronkül kültürü   Kültür   Kültür Hafta içi her gün İki gün sonra saat 18:00
901.270 Fruktozamin   Serum 1 mL Fotometrik Her gün Üç gün sonra saat 18:00
901.280 FSH (Follikül Stimülan Hormon)   Serum 1 mL CMIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
903.470 FT3 (Serbest Triiyodotironin)   Serum 1 mL CMIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
903.480 FT4 (Serbest Tiroksin)   Serum 1 mL CMIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
912.140 FTA- ABS Testi   Serum,Bos 1 mL IFA Pazartesi On gün sonra saat 18:00
               
905.672 Gaita Kültürü   Gaita   Kültür Her gün 2 gün sonra saat 18:00
905.920 Gaitada Amip   Gaita 5 g Mikroskobik Her gün 3 saat
905.930 Gaitada Gizli Kan   Gaita 5 g İmmünokromatografik Her gün 3 saat
905.870 Gaitada Parazit   Gaita 10 g Mikroskobik Her gün 3 saat
  Gaitada redüktan madde   Gaita   Kalitatif Her gün Ertesi gün saat 18:00
901.300 Gaita sterkobilinojen   Gaita   Kalitatif Her gün İki gün sonra saat 18:00
901.350 Gaitada şeker kromotografisi (Her biri)   Gaita   RIA Her gün Bir hafta sonra saat 18:00
901.330 Gaitada HAZIM   Gaita   Mikroskobik Her gün Ertesi gün saat 18:00
901.320 Gaitada PH   Gaita   Kolorimetrik Her gün 3 saat
907.390 Galaktomannan antijeni   Serum 2 mL EIA Pazartesi Bri hafta sonra sonra saat 18:00
901.370 Galaktoz   NaF’li tam kan veya idrar 2 mL Fotometrik Pazartesi-Çarşamba Üç gün sonra saat 18:00
Gangliosit Antikorları (GM1,GM2,GM3,GD1a,GT1a,GQ1B   Serum 1 mL İmmunblot Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
901.400 Gastrin   Serum 1 mL ECLIA Her gün Üç gün sonra saat 18:00
901.390 GGT (Gama Glutamil Transferaz)   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
Gıda İntolerans Testi   Serum 5 mL ELISA Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
907.400 Giardia antijeni   Gaita (%10’luk formalin içine koyulur.) 5 g EIA Hafta içi her gün Ertesi gün saat 18:00
901.500 Glukoz   Serum, Florid/oksalatlı plazma 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
901.500 Glukoz (İdrar)   24 saatlik idrar, Spot idrar 5 mL Fotometrik Her gün Beş gün sonra saat 18:00
901.440 Glikojen   Serum 1 mL Fotometrik Her gün Ertesi gün sonra saat 18:00
901.470 Glukagon   Serum 1 mL Fotometrik Hergün Ertesi gün sonra saat 18:00
901.510 Glukoz 6-fosfa dehidrogenaz (G6PD)   EDTA’lı kan 3 mL Fotometrik Cuma Ertesi gün saat 18:00
901.520 Glukoz Tolerans testi   Serum, Fluorid/oksalatlı plazma 1 mL Fotometrik Her gün Ertesi gün saat 18:00
905.680 Göz (Konjonktiva) Kültürü   Göz Sürüntüsü   Kültür Her gün İlk rapor 24 saat sonra; son rapor 7 gün sonra
908.020 Gruber-Widal (Salmonella tüp aglütinasyonu)   Serum 1 mL LATEKS Her gün Ertesi gün saat 18:00
Gümüş (Ag)   Serum 1 mL ICP-MS Her gün Üç gün sonra saat 18:00
901.550 Haptoglobin   Serum 1 mL Nefelometrik Her gün Üç gün sonra saat 18:00
906.530 HAV IgM   Serum 1 mL ECLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
906.510 HAV TOTAL (IgG)   Serum 1 mL CMIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
907.420 HBeAg   Serum 1 mL CMIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
907.450 HBsAg   Serum 1 mL CMIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
908.150 HBV DNA (PCR)   Serum, EDTA’lı plazma 2 mL Real time PCR Çarşamba İki hafta sonra saat 18:00
HCV doğrulama   Serum 1 mL LIA Salı İki hafta sonra saat 18:00
908.160 HCV genotiplendirme   Serum, EDTA’lı plazma 2 mL PCR Dizi Analizi Salı İki hafta sonra saat 18:00
HDV RNA   Serum, EDTA’lı plazma 2 mL Real time PCR Her gün 10 iş günü sonra saat 18:00
908.170 HCV RNA (PCR)   Serum, EDTA’lı plazma 2 mL Real time PCR Salı İki hafta sonra saat 18:00
904.680 Heinz-body Aranması   Tam kan 2 mL Mikroskobik Hafta içi her gün Ertesi gün saat 18:00
904.730 Heparin kofaktör   Heparinli plazma 5 mL     Laboratuvara danışınız
901.580 HDL Kolesterol   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
901.590 Heksoz aminidaz A/B   Tam kan 7 mL HPLC Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
907.490 Helicobacter pylori direk antijen   Gaita 5 g İmmünokromatografik Her gün 3 saat
907.500 Helicobacter pylori Ig A   Serum 1 mL EIA Pazartesi-Çarşamba-Cuma Ertesi gün saat 18:00
907.510 Helicobacter pylori Ig G   Serum 1 mL EIA Pazartesi-Çarşamba-Cuma Ertesi gün saat 18:00
901.460 Hemoglobin A1C   EDTA’lı kan 3 mL HPLC Her gün Aynı gün saat 18:00
901.620 Hemogram (Tam Kan Sayımı)   EDTA’lı kan 3 mL Cell Counter Her gün 2 saat
904.690 Hemoglobin Elektroforezi   EDTA’lı kan 3 mL HPLC Çarşamba Ertesi gün saat 18:00
904.700 Hemoglobin Elektroforezi (Agar Jel)   EDTA’lı kan 3 mL Jel Elektroforez Pazartesi-Çarşamba-Cuma Üç iş günü sonra saat 18:00
904.560 Hb H boyası   EDTA’lı kan 1 mL Jel Elektroforez Laboratuvara danışınız.  
901.070 hHb (Monoklonal)(Gaita)   Gaita Mikroskop Laboratuvara danışınız  
904660 Hb S boyası   EDTA’lı kan 1 mL Jel Elektroforez Laboratuvara danışınız  
907.580 Heterofil antikor(mono test)   Serum 1 mL Aglütinasyon Hafta içi her gün Üç iş günü sonra saat 18:00
906.670 HIV 1 / HIV 2 Antikor   Serum 1 mL CMIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
908.220 HIV RNA   Serum, EDTA’lı plazma 3 mL Real time PCR Her gün On beş iş günü sonra saat 18:00
901.640 Hidroksi Prolin   Serum 2 mL LC-MS/MS Pazartesi-Çarşamba-Cuma Üç iş günü sonra saat 18.00
Hippürik asit   İdrar   ELISA Çarşamba Cuma saat 18:00
HLA B5 (51,52)   EDTA’lı kan 5 mL PCR SSP Salı  On beş gün sonra saat 18:00
905.080 HLA B27 (Monoklonal Antikor üzerinden fatura edilir)   EDTA’lı kan 5 mL PCR Perşembe On beş gün sonra saat 18:00
Homogentizik asit   İdrar   GC-MS Her gün 20 iş günü sonra saat 18:00
901.680 Homosistein   EDTA’lı plazma 1 mL ECLIA Salı Bir hafta sonra saat 18:00
Homovanilik asit (HVA)   24 saatlik idrar (6N HCl veya Borik asit veya Asetik asit üzerine idrar toplanır.) 45 mL LC-MS-MS Pazartesi-Cuma İki gün sonra saat 18:00
907.530 HSV Tip 1 IgM (orofasiyal tip)   Serum 1 mL ELISA Salı Ertesi gün saat 18:00
907.520 HSV Tip 1 IgG (orofasiyal tip)   Serum 1 mL ELISA Salı Ertesi gün saat 18:00
908.200 HSV PCR   Serum, BOS, BAL, EDTA’lı plazma 1 mL Real time PCR Salı On beş gün sonra saat 18:00
907.570 HSV Tip 2 IgM (genital tip)   Serum 1 mL ELISA Salı Ertesi gün saat 18:00
907.560 HSV Tip 2 IgG (genital tip)   Serum 1 mL ELISA Salı Ertesi gün saat 18:00
Human papilloma virus (HPV) Risk grubu taraması   Biyopsi örneği, sürüntü   PCR Pazartesi İki hafta sonra saat 18:00
907.620 IgA   Serum, BOS 1 mL Nefelometrik,Türibidimetrik Her gün Beş gün sonra saat 18:00
901.710 IgD   Serum 1 mL RID Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.890 IgE   Serum 1 mL CLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
907.630 IgG   Serum, BOS 1 mL Nefelometrik,Türibidimetrik Her gün Beş gün sonra saat 18:00
907.790 IgG alt sınıfları (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)   Serum 1 mL RID Her gün Beş gün sonra saat 18:00
901.720 IgG indeksi   BOS ve serum birlikte gönderilir. 1 mL Nefelometrik, fotometrik Her gün Beş gün sonra saat 18:00
907.640 IgM   Serum, BOS 1 mL Nefelometrik,Türibidimetrik Her gün Beş gün sonra saat 18:00
İnterleukin 28-B Polimorpizmi (İL28-B) REAL TİME PCR   EDTA’lı kan PCR Her gün On gün sonra saat 18:00
901.770 İdrar tahlili   Spot idrar 10 mL Strip+ Mikroskobik Her gün 3 saat
902.620 İdrar Total Glikozaminoglikan (GAG) Düzeyi   İdrar 10 mL Fotometrik Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
903.560 İmmünelektroforezi (serum)   Serum 1 mL Jel Elektroforez Her gün Yirmi gün sonra saat:1800
903.560 İmmünelektroforezi (idrar)   24 saatlik idrar 9 mL Jel Elektroforez Her gün Yirmi gün sonra saat:1800
901.810 İmmün yetmezlik paneli   EDTA’lı kan 5 mL Cell Counter Laboratuvara danışınız  
705.290 İndirek Coombs   Serum 1mL  Jel Santrifügasyon Salı-Cuma Aynı gün saat 18:00
903.710 İnhalant Allerjenler   Serum 1 mL ELISA Salı-Perşembe Ertesi gün saat 18:00
901.830 İnhibin A/B   Serum 1 mL ELISA Salı-Çarşamba-Cuma Bir hafta sonra saat 18:00
901.840 İnsülin   Serum 1 mL CLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
901.850 İnsülin like growth faktör bağlayan protein-3 (IGF BP3)   Serum  1 mL ECLIA Çarşamba Ertesi gün saat 18:00
İnsülin rezistansı (Açlık insülin, açlık glukoz, HOMA)   Serum 1 mL CMIA ve FOTOMETRİK Her gün Ertesi gün saat 18:00
901.880 İyonize Kalsiyum (Ca+2)   Serum 5 mL Fotometrik Her gün Aynı gün saat 18:00
901.890 İyot   Spot İdrar 10 mL ICP-MS Hafta içi her gün Üç gün sonra saat 18:00
907.700 Kabakulak (Mumps) IgM   Serum 1 mL ELISA Salı Ertesi gün saat 18:00
907.690 Kabakulak (Mumps) IgG   Serum 1 mL ELISA Salı Ertesi gün saat 18:00
Kadmiyum   EDTA’lı kan 3 mL ICP-MS Hafta içi her gün Üç gün sonra saat 18:00
901.900 Kalsitonin   Serum 2 mL ECLIA Pazartesi Üç gün sonra saat 18:00
901.910 Kalsiyum   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
901.910 Kalsiyum (İdrar)   Spot idrar veya 24 saatlik idrar 5 mL Fotometrik Her gün Beş gün sonra saat 18:00
705.140 Kan Grubu   EDTA’lı kan 3 mL  Jel Santrifügasyon Her gün 3 saat
906.020 Kan Kültürü   Kan (Kan kültür şişesine alınır.) 5-10 mL Kültür Her gün 7 gün sonra
901.940 Kan üre azotu (BUN)   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
912.880 Kanda Alkol (Ethanol)   Serum 1 mL Fotometrik Her gün Bir hafta sonra saat 18:00
Kannabinoitler (esrar)   İdrar 10 mL EIA Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
Kannabinol, idrar   İdrar 10 mL GC-MS Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
Kannabis grup test   Serum 2 mL GC-MS Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
901.970 Kappa Hafif Zincir (total)   Serum 2 mL Nefelometrik Her gün Yirmi gün sonra saat:1800
901.970 Kappa Hafif Zincir (İdrar)   24 saatlik idrar, Spot idrar 9 mL Nefelometrik Her gün Yirmi gün sonra saat:1800
902.020 Karnitin/Açilkarnitin analizi (Tandem MS)   Özel kağıda emdirilmiş kan 1mL LC-MS-MS Pazatesi- Çarşamba -Cuma Yirmi gün sonra saat:1800
901.790 Karbamazepin   Serum  1 mL CLIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
907.720 Kızamık (Rubeola,Measles) IgM   Serum 1 mL ELISA Salı Ertesi gün saat 18:00
907.710 Kızamık (Rubeola,Measles) IgG   Serum 1 mL ELISA Salı Ertesi gün saat 18:00
907.730 Kist Hidatik (İndirekt hemaglutinasyon)(Echinococcus IHA testi)   Serum 1 mL IHA Hafta içi her gün Ertesi gün saat 18:00
902.090 Klorür   Serum 1 mL ISE Her gün 3 saat
902.090 Klorür (İdrar)   24 Saatlik idrar 1 mL ISE Her gün Beş gün sonra saat 18:00
Kobalt (Co)   Serum 2 mL ICP-MS Hafta içi her gün Beş gün sonra saat 18:00
Kokain ana metaboliti, idrar   İdrar 10 mL EIA Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
Kokain ana metaboliti, serum   Serum 1 mL GC-MS Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
902.110 Kolesterol   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
902.120 Kollajen tip 1 N terminal (NTx)   İdrar 1 mL ECLIA Perşembe Ertesi gün saat 18:00
902.170 Kortizol   Serum 1 mL CLIA Her gün Aynı gün saat 18:00
902.170 Kortizol (idrar)   24 Saatlik İdrar 5 mL LC-MS-MS Salı-Cuma Beş gün sonra saat 18:00
903.460 Kortizol (tükürük)   Tükürük 1 mL LC-MS-MS Salı Beş gün sonra saat 18:00
902,21 Kreatin   Serum 2 mL Fotometrik Her gün 3 saat
902.210 Kreatinin (idrar)   24 Saatlik idrar 5 mL Fotometrik Her gün Beş gün sonra saat 18:00
902.220 Kreatinin klerens testi   Serum ve 24 Saatlik idrar Serum 1 mL ; idrar 5 mL Fotometrik Her gün Beş gün sonra saat 18:00
902.221 Krom   Serum, 24 Saatlik idrar, Spot idrar 2 mL AAS Pazartesi Beş gün sonra  saat 18:00
Kromogranin A   Edtalı plazma 1 mL ELISA Pazartesi Bir hafta sonra saat 18:00
905.673 Kulak Akıntı Kültürü   Kulak akıntısı   Kültür Hafta içi her gün İki gün sonra saat 18:00
902.231 Kurşun   EDTA’lı kan 3 mL AAS Hafta içi her gün Bir hafta sonra saat 18:00
902.231 Kurşun (idrar)   24 Saatlik idrar, Spot idrar 5 mL AAS Hafta içi her gün Bir hafta sonra saat 18:00
902.240 Kütle CK-MB   Serum 2 mL ECLIA Her gün Aynı gün saat 18:00
902.250 Laktat   Oxalatlı plazma 1 mL Fotometrik Hafta içi her gün Ertesi gün saat 18:00
902.260 Laktat Dehidrogenaz (LDH)   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
Laktoz Tolerans   Serum 1 mL Fotometrik Hafta içi her gün Ertesi gün saat 18:00
902.270 Lambda Hafif Zincir   Serum 2 mL Nefelometrik Her gün Yirmi gün sonra saat:1800
902.270 Lambda Hafif Zincir (idrar)   24 saatlik idrar, Spot idrar 9 mL Nefelometrik Her gün Yirmi gün sonra saat:1800
901.791 Lamotrigine   Serum 1 mL LC-MS/MS Pazartesi-Perşembe Ertesi gün saat 18:00
Lenfoma İmmünofenotip Analizi (21 adet monoklonal antikor sonucu verilir)İmmünfenotiplendirme (Lösemi) paneli)   Periferik kan (EDTA’lı tüpte), kemik iliği 5 mL Akımsitometri Hafta içi her gün Laboratuvara Danışınız
904.920 Lenfosit alt grupları (8 adet monoklonal antikor sonucu verilir)   EDTA’lı tam kan,kemik iliği (Etdalı tam kan tüpünde),BAL Periferik kan 5 mL-vücut sıvısı 10 mL Akımsitometri Hafta içi her gün On gün sonra saat 18:00
Legionella Antijeni, idrar   İdrar 5 mL ELISA Çarşamba Beş gün sonra saat 18:00
Legionella pneumophila  DNA   Su örnekleri,Serum,Balgam,BAL 5 mL PCR Hergün On gün sonra saat 18:00
  Legionella pneumophila  DNA (22 Etkenle birlikte solunum patojenleri multipleks pcr içinde)   Nazofaringeal aspirtat,Boğaz sürüntüsü,Bronkoalveolar lavaj,Balgam 5 mL PCR Hergün On gün sonra saat 18:00
  Legionella pneumophila IgG   Serum 1 mL ELISA Pazartesi Cuma 18:00
  Legionella pneumophila IgM   Serum 1 mL ELISA Pazartesi Cuma 18:00
  Legionella pneumophila Antikoru IgG   Serum 1 mL ELISA Cumartesi Üçgün sonra saat 18:00
901.791 Levetiracetam   Serum 1 mL LC-MS/MS Her gün Beş gün sonra saat 18:00
902.290 LDL Kolesterol   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
902.410 LH (Luteinizan Hormon)   Serum 1 mL CMIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
902.320 Lipaz   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
902.340 Lipoprotein a   Serum 1 mL Nefelometrik Her gün Bir hafta sonra 18:00
902.330 Lipoprotein (Lipit)elektroforezi   Serum 1 mL Elektroforez Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
902.350 Lityum   Serum 1 mL Fotometrik Hafta içi her gün İki gün sonra saat 18:00
907.810 Liver Kidney Mikrozoal Antikor (LKM antikorları)   Serum 1 mL IFA Perşembe Ertesi gün saat 18:00
Lizozim   Serum 1 mL ELISA Hafta içi her gün Bir hafta sonra 18:00
902.360 Lizozomal Enzim Paneli (Aril sülfataz A, Beta Heksozaminidaz A, Beta Heksozaminidaz A-B, Asit Beta Galaktosidaz bakılmaktadır)   EDTA’lı kan 5 mL HPLC Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
904.300 Lupus Antikoagülan (APTT/LA)   Sitratlı plazma 2 mL Koagülometrik Cuma İki gün sonra saat 18:00
905.000 Lupus Antikoagülan (doğrulama testi ile)   Sitratlı plazma 2 mL Koagülometrik Cuma İki gün sonra saat 18:00
Lymphokine Activated Killer (LAK) (CD45,CD14, CD56, CD25, CD3)   Periferik kan, (EDTA’lı tüpte) 5 mL Akımsitometri Hafta içi her gün Laboratuvara Danışınız
902.420 Magnezyum   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
Makroprolaktin taraması   Serum 1 mL PEG çöktürme + ECLIA Pazartesi-Çarşamba-Cuma İki gün sonra saat 18:00
Mangan (Mn)   Serum 2 mL ICP-MS Hafta içi her gün Üç gün sonra saat 18:00
Mantar aranması ve kültür   Saç, saçlı deri, tırnak, cilt örnekleri   Kültür Her gün On gün sonra saat 18:00
Meni (Semen, sperm, ejakulat) Kültürü   Semen 1 mL Kültür Her gün İki gün sonra saat 18:00
902.460 Melatonin   Serum 1 mL Türbimetrik Hergün İki gün sonra saat 18:00
Metamfetamin, İdrar   İdrar 10 mL EIA Her gün Oniki gün sonra saat 18:00
Metanefrin, İdrar   24 saatlik idrar (6N HCl veya Borik asit veya Asetik asit üzerine idrar toplanır.) 5 mL HPLC Her gün Oniki gün sonra saat 18:00
Metanefrin, Plazma   Heparinli plazma 2 mL RIA Her gün Oniki gün sonra saat 18:00
902.470 Methotrexate   Serum 1 mL Tandem Her gün Onbeşgün sonra saat 18:00
902.490 Metilmalonik asit   Serum 3 mL LC-MS-MS Çarşamba Bir hafta sonra 18:00
MTHFR C677T gen mutasyonu   EDTA’lı kan 5 mL PCR Her gün Üç hafta sonra 
MTHFR A1298C gen mutasyonu   EDTA’lı kan 5 mL PCR Her gün Üç hafta sonra 
902.550 Mikroprotein   Serum 1 mL Türbimetrik Her gün İki gün sonra saat 18:00
906.190 Mikoplazma hominis   Servikal sürüntü (kadın), üretral sürüntü veya ön idrar (erkek)   IES System Kültür Hafta içi her gün İki gün sonra saat 18:00
908.320 Mycoplazma Hominis PCR   Servikal sürüntü (kadın), üretral sürüntü veya ön idrar (erkek)   Real time PCR Salı Ongün sonra saat 18:00
907.850 Mycoplasma pneumoniae (DFA)   Serum 1 mL DFA Pazartesi-Cuma İki gün sonra saat 18:00
907.860 Mikoplazma pneumoniae IgG (ELISA)   Serum 1 mL ELISA Pazartesi-Çarşamba-Cuma İki gün sonra saat 18:00
907.870 Mikoplazma pneumoniae IgM (ELISA)   Serum 1 mL ELISA Pazartesi-Çarşamba-Cuma İki gün sonra saat 18:00
902.540 Mikroalbumin   24 saatlik idrar, Spot idrar 1 mL Türbidimetrik Her gün 3 saat
903.430 Mikro CRP(sensitif CRP)   Serum 1 mL Türbidimetrik Her gün Ertesi gün saat 18:00
902.570 Miyoglobin   Serum 1 mL CMIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
Molibden (Mo)   Serum 1 mL ICP-MS Hafta içi her gün Üç gün sonra saat 18:00
907.580 Monotest (Heterofil Antikor)   Serum 1 mL Aglütinasyon Hafta içi her gün Üç gün sonra saat 18:00
902.620 Mukopolisakkarit tayini (idrarda) (semikantitatif)   İdrar 20 mL ELISA Salı saat 12:00 Bir hafta sonra saat 18:00
  Nazal Smear   Sürüntü   Mikroskobik Hafta içi her gün İki gün sonra saat 18:00
902.630 NaOH testi   Serum 5 mL Kimyasal Her gün İki gün sonra saat 18:00
902.720 Nikel   24 saatlik idrar 10 mL ICP-MS Hafta içi her gün Üç gün sonra saat 18:00
902.740 Nitroprussitad   İdrar 5 mL Spot Metabolik Test Pazartesi-Çarşamba-Cuma Üç gün sonra saat 18:00
Noradrenalin (Norepinefrin), Plazma   EDTA’lı plazma 4 mL HPLC Her gün Oniki gün sonra saat 18:00
Noradrenalin (Norepinefrin), İdrar   24 saatlik idrar (6N HCl veya Borik asit veya Asetik asit üzerine idrar toplanır.) 5 mL HPLC Her gün Oniki gün sonra saat 18:00
Normetanefrin, İdrar   24 saatlik idrar (6N HCl veya Borik asit veya Asetik asit üzerine idrar toplanır.) 5 mL HPLC Her gün Oniki gün sonra saat 18:00
Normetanefrin, Plazma   Heparinli plazma 2 mL RIA Pazartesi Oniki gün sonra saat 18:00
902.760 Nöron spesifik enolaz (NSE)   Serum 1 mL ECLIA Pazartesi-Perşembe Üç gün sonra saat 18:00
902.780 Nükleer matriks protein (NMP22)   Serum 1 mL Elektroforez Laboratuvara danışınız  
901.520 OGTT (100 gr) 60-120-180 dk   Serum, Florid/oksalatlı plazma 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
901.520 OGTT (50 gr) 60 dk   Serum, Florid/oksalatlı plazma 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
902.810 Oligosakkarit analizi   Serum 1 mL HPLC Her gün İki gün sonra saat 18:00
902.790 Oksalat   24 saatlik idrar (İdrar 30 mL 6 N HCl üzerine toplanır. Toplama esnasında ve bir gün öncesi salatalık, kuşkonmaz, ıspanak ve domates tüketilmemelidir.) 4 mL Fotometrik Salı-Cuma Beş gün sonra saat 18:00
Okside LDL   Serum 1 mL ELISA Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
Oksiyur yumurtası araştırılması   Peri anal selefon bant numunesi (Sabah hasta yataktan kalkmadan numunesi alınmalıdır.)   Mikroskobik Her gün İki gün sonra saat 18:00
905.110 Oraklaşma testi   EDTA’lı kan 5 mL Mikroskobik Hafta içi her gün İki gün sonra saat 18:00
902.830 Organik asit analizi (idrarda)   İdrar 10 mL GC/MS Hergün On gün sonra saat 18:00
902.840 Organik asit analizi (Özel Kromatografi)(Her biri)   Serum 1 mL RIA Pazartesi- Perşembe Beş gün sonra saat 18:00
902.820 Organik asidemilerin prenatal tanıları(GC/MS)   Serum 1 mL GC/MS Laboratuvara danışınız.  
902.880 Osteokalsin   Serum-Heparinli plazma 1 mL ECLIA Pazartesi Bir hafta sonra saat 18:00
902.860 Ornitin tayini (idrar)   Spot İdrar 1 mL Türbimetrik Çarşamba Bir hafta sonra saat 18:00
901.791 Oxcarbazepine (Triptal)   Serum 1 mL LC-MS/MS Pazar Bir hafta sonra saat 18:00
902.900 Ozmalarite (idrar)   İdrar 5 mL Ozmometre Her gün İki gün sonra saat 18:00
902.900 Ozmalarite (serum)   Serum 1 mL Ozmometre Her gün İki gün sonra saat 18:00
905.120 Ozmatik frajilite   EDTA’lı kan 5 mL ELISA Salı-Perşembe Üç gün sonra saat 18:00
903.200 P1NP   Serum 1 mL ECLIA Pazartesi-Çarşamba-Cuma Ertesi gün saat 18:00
907.840 p-ANCA (Anti-MPO)   Serum 1 mL ELISA Perşembe İki gün sonra saat 18:00
902.940 Pankreas amilazı   Serum 1 mL Fotometrik Her gün İki gün sonra saat 18:00
Paraneoplastik Panel   Serum ve BOS   İmmunblot Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
907.900 Parvovirus B19 IgG   Serum 1 mL ELISA Salı İki gün sonra saat 18:00
907.910 Parvovirus B19 IgM   Serum 1 mL ELISA Salı İki gün sonra saat 18:00
908.330 Parvovirus PCR   Serum, EDTA’lı plazma 1 mL PCR Çarşamba Üç gün sonra saat 18:00
903.020 Periferik Yayma İncelemesi   EDTA’lı kan ve periferik yayma preperatı   Mikroskobik Hafta içi her gün Ertesi gün saat 18:00
903.040 Piruvat   EDTA’lı kan 2 mL Fotometrik Hafta içi her gün Bir hafta sonra saat 18:00
905.220 Piruvat kinaz   EDTA’lı kan 3 mL Fotometrik Hafta içi her gün Bir hafta sonra saat 18:00
907.920 Plasmodium aranması   Kalın ve ince yayma preparatları   Kalın damla-Periferik yayma Hafta içi her gün Üç gün sonra saat 18:00
905.240 Plazminojen   Sitratlı plazma 1 mL Koagülometrik Pazartesi-Cuma Üç gün sonra saat 18:00
907.940 Pnömokök antikor   Serum 1 mL CLIA   Laboratuvara danışınız
903.100 Porfirin (Üroporfirin, heptakarboksiporfirin, hekzakarboksiporfirin, pentakarboksiporfirin, kop-roporfirin I, koproporfirin III)   24 saatlik idrar 10 mL HPLC Hergün On gün sonra saat 18:00
903.110 Porfobilinojen   24 saatlik idrar, spot idrar 10 mL ELISA Hergün Bir hafta sonra saat 18:00
903.120 Post prandial kan şekeri (tokluk kan şekeri)   Serum, Florid/oksalatlı plazma 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
903.130 Potasyum   Serum 1 mL ISE Her gün 3 saat
903.140 Prealbumin   Serum 1 mL Nefelometrik Her gün Bir hafta sonra saat 18:00
901.791 Primidone   Serum 1 mL LC-MS/MS Hergün Bir hafta sonra saat 18:00
903.150 Pristanik asit   İdrar 10 mL Spektrometre Çarşamba Bir hafta sonra saat 18:00
903.160 Pro-BNP (pro-brain natriuretic peptide)   Heparinli plazma 1 mL ECLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
903.180 Progesteron   Serum 1 mL CLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
903.170 Prokalsitonin   Serum 1 mL ECLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
903.210 Prolaktin   Serum  1 mL CLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
903.230 Prostatik asit fosfataz (PAP)   Serum 1 mL Fotometrik Her gün Üç gün sonra saat 18:00
905.260 Protein C aktivite   Sitratlı plazma 2 mL Koagülometrik  Cuma Ertesi gün saat 18:00
905.270 Protein C antijen   Sitratlı plazma 2 mL Koagülometrik Cuma Ertesi gün saat 18:00
905.280 Protein S aktivite   Sitratlı plazma 2 mL Koagülometrik Cuma Ertesi gün saat 18:00
905.290 Protein S antijen   Sitratlı plazma 2 mL Koagülometrik Cuma Ertesi gün saat 18:00
903.250 Protein Elektroforezi (idrar)   İdrar  10 mL Jel Elektroforez Her gün Yirmi gün sonra saat:1800
903.250 Protein Elektroforezi (serum)   Serum  1 mL Jel Elektroforez Her gün Yirmi gün sonra saat:1800
Protrombin (G20210A) gen mutasyonu   EDTA’lı kan 5 mL PCR Her gün On gün sonra saat 18:00
905.320 Protrombin Zamanı (PTZ)   Sitratlı plazma 1 mL Koagülometrik Her gün 3 saat
903.220 Prostat spesifik antijen (Total PSA)   Serum 1 mL CLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
903.280 PSA (serbest )   Serum 1 mL CLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
903.290 Pseudokolin esteraz   Serum 1 mL Fotometrik Hafta içi her gün İki gün sonra saat 18:00
903.080 Polyansature yağ asitleri analizi (GC/MS)   Heparinli plazma 1 mL GC/MS Pazartesi Laboratuvara danışınız
902.980 PTH (Parathormon)   Serum 1 mL ECLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
Redüktan madde (gaita)   Gaita 5 g Kimyasal Her gün Ertesi gün saat 18:00
Redüktan madde (idrar)   İdrar 10 mL Kimyasal Her gün Ertesi gün saat 18:00
903.330 Renin   EDTA’lı plazma 2 mL RIA Cumartesi İki gün sonra saat 18:00
905.360 Retikülosit   EDTA’lı kan 3 mL Cell Counter Her gün Ertesi gün saat 18:00
903.340 Retinol Binding Protein (RBP)   Serum 1 mL Nefelometrik Her gün Laboratuvara danışınız.
903.350 Reverse T3   Serum 1 mL RIA Çarşamba İki gün sonra saat 18:00
903.381 Romatoid Faktör (RF) (Kantitatif)   Serum  1 mL Türbidimetrik Her gün 3 saat
907.980 Rotavirüs antijeni (Gaita)   Gaita 5 g İmmünokromatografik Her gün Aynı gün saat 18:00
906.830 Rubella(Kızamıkçık) IgM   Serum 1 mL CLIA Hafta içi her gün Ertesi gün saat 18:00
906.810 Rubella(Kızamıkçık) IgG   Serum 1 mL CLIA Hafta içi her gün Ertesi gün saat 18:00
908.000 Rubella(Kızamıkçık) IgG avidite   Serum 1 mL EIA Cuma Ertesi gün saat 18:00
903.399 S-100 Proteini   Serum   ECLIA Laboratuvara danışınız Laboratuvara danışınız
Saçlı Deride Mantar Aranması   Saçlı deri kazıntısı   Mikroskobik Her gün On gün sonra saat 18:00
912.890 Salisilat   Saçlı deri kazıntısı 1 mL Fotometrik Hafta içi her gün Ertesi gün saat 18:00
Saçta Mantar Aranması   Saç teli   Mikroskobik Her gün On gün sonra saat 18:00
Safra asitleri   Serum 1 mL Enzimatik Hafta içi her gün Üç gün sonra saat 18:00
903.400 Sedimantasyon (1 saat )   Sitratlı kan   Kapalı sistem Her gün 3 saat
903.410 Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG)   Serum 1 mL CMIA Çarşamba Ertesi gün saat 18:00
903.420 Selenyum   Serum veya EDTA’lı plazma 2 mL AAS Pazartesi Üç gün sonra saat 18:00
903.570 Serumda prolin tayini   Serum 1 mL     Laboratuvara Danışınız
903.510 Serebrosit Beta Galaktosidaz   EDTA’lı kan 5 mL Fluorometrik Laboratuara danışınız Laboratuara danışınız
903.430 Sensitif CRP (High sensitive C reactive protein)   Serum 1 mL Nefelometrik Her gün Ertesi gün saat 18:00
Serotonin(5-hidroksitriptamin)   Serum -İdrar 2 mL LC-MS/MS Her gün Laboratuara danışınız
903.530 Seruloplazmin   Serum 1 mL Nefelometrik Her gün Ertesi gün saat 18:00
900.580 SGOT (AST, Aspartat Aminotransferaz)   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
900.200 SGPT (ALT, Alanin Aminotransferaz)   Serum  1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
900.930 Siklosporin A   EDTA’lı kan 1 mL LC-MS-MS Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.620 Sifra (Cyfra)   Serum 1 mL CLIA Her gün İki gün sonra saat 18:00
903.805 Sirolimus (Rapamune)   EDTA’lı kan 1 mL LC-MS-MS Laboratuara danışınız Laboratuara danışınız
903.640 Sistin (idrarda)   İdrar (24 saatlik idrar numunesi) 10 mL LC-MS-MS Pazartesi-Çarşamba-Cuma Üç gün sonra saat 18:00
903.630 Sistatin C   Serum 1 mL Fotometrik Pazartesi-Çarşamba-Cuma Ertesi gün saat 18:00
903.660 Sitrat (idrarda)   İdrar (24 saatlik idrar numunesi veya spot idrar) 10 mL Fotometrik Her gün Üç gün sonra saat 18:00
911.330 Siyanür   EDTA’lı kan 3 mL Fotometrik Çarşamba Üç gün sonra saat 18:00
903.670 Sodyum   Serum 1 mL ISE Her gün 3 saat
903.670 Sodyum (İdrar)   24 saatlik idrar veya spot idrar 1 mL ISE Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.690 Somatotropin   EDTA’lı kan 1 mL     Laboratuvara danışınız
705.320 Soğuk aglütininler   Serum + Tam Kan 3 mL Aglutinasyon Her gün İki gün sonra saat 18:00
903.680 Somatomedin C (IGF-1)   Serum 1 mL CMIA Çarşamba Ertesi gün saat 18:00
Sperm kültürü   Sperm   Kültür Her gün İki gün sonra saat 18:00
704.640 Spermiogram   Semen (30 dakika içinde getirilmelidir)   Mikroskobik Hafta içi her gün Not: Randevu için laboratuvar ile görüşülmesi gerekir. 3 saat
704.570 Sperm morfolojisi (Kruger)   Semen (30 dakika içinde getirilmelidir)   Mikroskobik (özel boyama ile) Hafta içi her gün İki gün sonra saat 18:00
903.710 Spesifik IgE Ağaç Paneli-1(T1 Akçaağaç-T3 Huş ağacı-T7 Meşe-t8 Karaağaç-T10 Ceviz Ağacı)   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.710 Spesifik IgE Ağaç Paneli-5 (T2 Kızıl Ağaç-T4 Fındık-T8 Karaağaç-T12 Söğüt Ağacı-T14 Kavak)   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.710 Spesifik IgE Ağaç Paneli-7 (T9 Zeytin Ağacı-T12 Söğüt Ağacı-T16 Beyaz Çam-T18 Okaliptus-T19 Akasya-T21 Melaluka Ağacı)   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.710 Spesifik IgE Akar Paneli-1(D1Dermatophagoides-pteronyssinus-D2 Dermatophagoides farinae-D3 Dermatophagoides microceras-D71 Lepidoglyphus destructor-D72 Tyrophagus putrescentiae-D73 Glycyphagus domesticus-D74 Euroglyphus maynei-D201 Blomia tropicalis)   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.710 Spesifik IgE Küf Paneli-1 (M1 Penicillum notatum-M2 Cladosporium herbarum-M3 Aspergillus fumigatus-M5 Candida Albicans-M6 Alternaria tenuis)   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903,71 Spesifik IgE Çocuk Allerjen Paneli(Ot Paneli-1 Inhalant Paneli-8):(f2 İnek Sütü-F76 Alfa Laktalbümin-F77 Beta Laktoglobulin-F78 Kazin-F79 Gluten Spesifi IgE-F1 Yumurta Akı-F75 Yumurta Sarısı)   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.710 Spesifik IgE Gıda Paneli-13 (F12 Yeşil Bezelye-F15 Beyaz Fasulye/Küçük Kuru Fasulye-F31 Havuç-F35 Patates)   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903,71 Spesifik IgE F Gıda Paneli-7(Spesifik IgE F1 Yumurta Akı-Spesifik IgE F2 İnek Sütü-Spesifik IgE F4 Buğday-Spesifik IgE F9 Pirinç-Spesifi IgE F13 Yer Fıstığı-F14 Soya Fasulyesi)   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.710 Spesifik IgE Çimen Paneli-1(G3 Meyve otu-G4 Çayır otu-G5 Delice otu-G6 Timoti Otu-G8 Çayır Salkım Otu)   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903,71 Spesifik IgE Çimen Paneli-2 (G2 Domuz ayrığı-G5 Delice Otu-G6 Timoti Otu-G8 Çayır Salkım Otu-G10 Darı- G17 Bahia Otu)   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.710 Spesifik IgE Hayvan Paneli-71 (E70 Kaz Tüyü-E85 Tavuk Tüyü-E86 Ördek tüyü-E89 Hindi Tüyü)   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.710 Spesifik IgE Hayvan Paneli-72 (E78 Muhabbet Kuşu Tüyü-E91 Papağan Tüyü-E201 Kanarya Tüyü)   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.710 Spesifik IgE Hayvan Paneli-1 (E1 Kedi Tüyü Epiteli-E5 Köpek Tüyü-E3 At Tüyü-E4 İnek Tüyü)   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.710 Spesifik IgE Hayvan Paneli-2(E1 Kedi Tüyü Epiteli-E5 Köpek Tüyü-E6 Gine Domuzu Epiteli-E87 Sıçan-E88 Fare)   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.710 Spesifik IgE Ot Paneli-1 (W1 Kanarya Otu-W6 Mist Otu-W9 Dar Yapraklı Sinir Otu-W10 Ak Kaz Ayağı-W11 Rus Deve Dikeni)   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.710 Spesifik IgE Ot Paneli-3 (W6 Mist Otu-W9 Dar Yapraklı Sinir Otu-W10 Ak Kaz Ayağı-W12 Altın Başak-W20 Isırgan Otu)   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.710 Spesifik IgE İnhalant Paneli-8 (D.pteronyssinus-E1 Kedi Tüyü/Epiteli-E5 Köpek Tüyü-G6 Timoti Otu-G12 Çavdar-M2 Cladosporium herbarum-T3 Huş Ağacı-W6 Mist Otu)   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.710 Spesifik IgE Toz Paneli-1 (D1Dermatophagoides-pteronyssinus-D2 Dermatophagoides farinae-Ev tozu-I6 Hamam Böceği)   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE C203 Ampisilin   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE C204 Amoksisilin   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.710 Spesifik IgE F78 Kazein   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE F11 Karabuğday   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE F79 Gluten   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE F17 Fındık   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE F75 Yumurta Sarısı   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE F1 Yumurta Akı   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE F25 Domates   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE F13 Yer Fıstığı   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE Akar D1 Dermatophagoides pteronyssinus   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE Akar D2 Dermatophagoides farinae   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE I1 Bal Arısı Zehiri   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE I3 Yabanarısı Zehiri   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE I71 Sivrisinek   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE I6 Hamamböceği   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE C1 Penisilol G   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE C2 Penisilol V   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE F14 Soya fasülyesi   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE F2 İnek Sütü   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE F204 Ala Balık   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE F245 Yumurta   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE F256 Ceviz   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE F35 Patates   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE F4 Buğday   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE F409 Keçi Sütü   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.270 Spesifik IgE F27 Sığır Eti   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.270 Spesifik IgE F41 Somon   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.270 Spesifik IgE F44 Çilek   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.270 Spesifik IgE F45 Ekmek Mayası   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.270 Spesifik IgE F76 Alfa Laktalbümin   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.270 Spesifik IgE F8 Mısır   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.270 Spesifik IgE F83 Tavuk Eti   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.270 Spesifik IgE F9 Pirinç   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.270 Spesifik IgE M1 Penicillium notatum   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.270 Spesifik IgE M207 Aspergillus niger   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.270 Spesifik IgE M2 Aspergillus fumigaus   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.270 Spesifik IgE M5 Candida albicans   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.270 Spesifik IgE T11 Çınar Ağacı   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.270 Spesifik IgE T12 Söğüt Ağacı   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.270 Spesifik IgE F77 Beta Laktoglobulin   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE K82Latex   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.720 Spesifik IgE F105 Çikolata   Serum 2 mL EIA Her gün Beş gün sonra saat 18:00
907.020 SS-A (Anti Ro) Antikoru   Serum 1 mL İmmünoblotting Perşembe İki gün sonra saat 18:00
907.030 SS-B (Anti -La) Antikoru   Serum 1 mL İmmünoblotting Perşembe İki gün sonra saat 18:00
903.790 Şeker kromotografisi (idrarda) (her biri)   Spot idrar 2 mL RIA Her gün Bir hafta sonra 18:00
T3 (triiyodotironin)   Serum 1 mL CMIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
T4 (Tetraiyodotironin)   Serum 1 mL CMIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
903.810 Takrolimus (FK 506)   EDTA’lı kan 1 mL LC-MS/MS Her gün Üç gün sonra saat 18:00
700.370 TCA   Spot idrar 5 mL ELISA Çarşamba On gün sonra saat 18:00
901.790 Teofilin   Serum 1 mL CLIA Her gün Üç gün sonra saat 18:00
903.490 Testo (serbest)   Serum 1 mL RIA Çarşamba İki gün sonra saat 18:00
903.930 Testo (Total)   Serum 1 mL CLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
Tırnakta Mantar Aranması   Tırnak   Mikroskobik Her gün On gün sonra saat 18:00
903.840 Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI)   Serum 2 mL RIA Pazartesi-Çarşamba-Cuma İki gün sonra saat 18:00
903.830 Tiroglobulin (Tg)   Serum 1 mL CLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
903.850 Tiroksin bağlayan globulin (TBG)   Serum 2 mL CMIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
906.930 Toksoplazma IgM   Serum 1 mL ECLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
906.910 Toksoplazma IgG   Serum 1 mL ECLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
908.070 Toksoplazma IgG Avidite Testi   Serum 1 mL ELFA Cuma İki gün sonra saat 18:00
903.880 Total antioksidan aktivite   Serum 2 mL Fotometrik Çarşamba Ertesi gün saat 18:00
903.240 Total Protein   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
903.240 Total Protein (İdrar)   24 Saatlik İdrar, Spot İdrar 4 mL Fotometrik Her gün Beş gün sonra saat 18:00
903.900 Total Lipid   Serum 5 mL     Laboratuvara danışınız

 

903.950 Transferrin   Serum 1 mL Nefelometrik Her gün Üç gün sonra saat 18:00
Transferrin satürasyonu   Serum   Fotometrik Her gün Ertesi gün saat 18:00
908.090 Trepanoma Pallidum Hemaglutinasyon (TPHA)   Serum 1 mL ELISA Her gün Üç gün sonra saat 18:00
906.270 Trichomonas kültürü   Kadın: Vaginal smear, servikal smear, uretral smear, idrar- Erkek: Üretral sekresyon, prostat sıvısı, idrar İdrar 5 mL Mikroskobik Her gün Ertesi gün saat 18:00
Trichomonas Vaginalis PCR   Kadın: Vaginal smear, servikal smear, uretral smear, idrar Erkek: Üretral sekresyon, prostat sıvısı, idrar İdrar 10 mL Real time PCR Salı 10 gün sonra saat 18:00
903.990 Trigliserid   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
904.000 Triptaz   Serum 1 mL ELISA Ayın 2. ve 4. haftası Pazartesi 15 gün sonra saat 18:00
905.440 Trombin zamanı   Sitratlı plazma 2 mL Koagülometrik Pazartesi-Çarşamba-Cuma İki gün sonra saat 18:00
904.010 Troponin I   Serum 1 mL CMIA Her gün Aynı gün saat 18:00
904.020 Troponin T   Serum 1 mL ECLIA Her gün Aynı gün saat 18:00
904.030 TSH (Tiroid Stimülan Hormon, s-TSH)   Serum 1 mL CMIA Her gün Aynı gün saat 18:00
904.040 TSH Reseptör Antikoru   Serum 1 mL RIA Cumartesi İki gün sonra saat 18:00
Uyuşturucu Paneli (Amfetaminler, kokain, marjuana,benzodiazepin, ecstasy,tryclyclic antidepre-sanlar, barbitürat, metamfe-tamin, morfin, metadon)   Spot idrar   Strip (Kalitatif) Hafta içi hergün Ertesi gün saat 18:00
901.940 Üre (BUN)   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
901.940 Üre (idrar)   24 saatlik idrar 1 mL Fotometrik Her gün Beş gün sonra saat 18:00
906.280 Üreaplasma ürealiti-kum kültürü   Servikal sürüntü, üretral sürüntü, ön idrar, semen   Kültür Her gün İki gün sonra saat 18:00
Üreaplasma PCR   Servikal sürüntü, üretral sürüntü, ön idrar, semen   Real time PCR Salı On  gün sonra saat 18:00
905.680 Üretral Akıntı Kültürü   Üretral akıntı   Kültür Her gün İki gün sonra saat 18:00
904.100 Üre klerensi   Spot İdrar   Fotometrik Hergün 2 gün sonra saat 18:00
904.110 Üreaz   Serum 1 mL CLIA Pazartesi-Cuma Üç gün sonra saat 18:00
904.120 Ürik Asit   Serum 1 mL Fotometrik Her gün 3 saat
904.120 Ürik Asit (idrar)   24 saatlik idrar 5 mL Fotometrik Her gün Beş gün sonra saat 18:00
905.676 Vajinal Kültür   Vajinal-servikal sürüntü   Kültür Her gün İki gün sonra saat 18:00
901.790 Valproik asit   Serum 1 mL CLIA Her gün Üç gün sonra saat 18:00
901.791 Vankomisin   Serum   LC-MS/MS Salı-Perşembe Ertesi gün saat 18:00
904.130 Vanil mandelik asit (VMA)   24 saatlik idrar (Çocuklarda 15 mL, yetişkinde 30 mL 6 N HCl üzerine idrar toplanır.) 5 mL HPLC Her gün Oniki gün sonra saat 18:00
908.100 Varicella zoster virus (VZV) Ig G   Serum 1 mL ELISA Salı Ertesi gün saat 18:00
908.110 Varicella zoster virus (VZV) Ig M   Serum 1 mL ELISA Salı Ertesi gün saat 18:00
906.290 VDRL Kart Test (RPR)   Serum 1 mL İmmünokromatografik Her gün Ertesi gün saat 18:00
904.140 Vitamin A (Retinol)   EDTA’lı plazma 1 mL LC-MS Pazartesi On gün sonra saat 18:00
904.150 Vitamin B12 (Siyanokobalamin)   Serum 1 mL CLIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
904.160 Vitamin C (Askorbik asit)   Heparinli çöktürülmüş plazma (Laboratuvarla görüşünüz.) 2 mL HPLC Pazartesi On gün sonra saat 18:00
900.130 Vitamin D, 25 Hidroksi (25-OH kolekalsiferol)   Serum 2 mL CMIA Her gün Ertesi gün saat 18:00
Vitamin B1 (Tiamin)   EDTA’lı kan (Örnek karanlık ortamda gönderilmelidir.) 1 mL HPLC Her gün Yirmibeş gün iş günü sonra
Vitamin B2 (Riboflavin)   EDTA’lı kan (Örnek karanlık ortamda gönderilmelidir.)

 

2 mL HPLC Her gün Yirmibeş gün iş günü sonra
Vitamin B6 (Pridoksal fosfat)   EDTA’lı plazma (Örnek karanlık ortamda gönderilmelidir.) 2 mL HPLC Her gün Yirmibeş gün iş günü sonra
904.170 Vitamin E (Alfa-tokoferol)   EDTA’lı plazma (Örnek karanlık ortamda gönderilmelidir.) 1 mL LC-MS Pazartesi On  gün sonra saat 18:00
906.300 Virüs izolasyonu ve tiplendirme   Serum ya da EDTA’lı kan 1 mL PCR Laboratuvara sorunuz  
905.570 Von Willebrand faktör antijeni   Sitratlı plazma 2 mL Koagülometrik Cuma İki gün sonra saat 18:00
905.580 Von Willebrand faktör aktivitesi (Ristosetin Kofaktör)   Sitratlı plazma 2 mL Koagülometrik Cuma İki gün sonra saat 18:00
904.220 Yağ asidi (Gaz Kromatografisi)   Serum 1 mL İmmünokromatografik Pazartesi- Çarşamba Bir hafta sonra saat 18.00
905.674 Yara Kültürü   Kültür materyali Kültür Her gün İki gün sonra saat 18:00
904.230 Yenidoğan taraması (Tandem MS)   Yenidoğan tarama kağıdına emdirilmiş kan LC-MS/MS Her gün On gün sonra saat 18:00
Yenidoğanda Kalıtsal Metabolik Hastalık Taraması   Yenidoğan tarama kağıdına emdirilmiş kan ESI-MS/MS Her gün On gün sonra saat 18:00

 

 

Not :  *Belli çalışma günleri olan testlerde saat: 09:00′ den sonra elimize ulaşan numuneler bir sonraki çalışma gününe kalır.

*Her gün çalışılıp aynı gün sonuç verilen testlerde saat 11:00’den sonra elimize ulaşan numuneler ertesi günü sonuçlanır.